A csőszkunyhók felújítása

Hajdúnánási csőszkunyhók felújítása

Hajdúnánás zártkertjeiben négy csőszkunyhó található, amelyek mindegyike soron kívüli felújításra szorul, tekintve, hogy az 1992. évi helyreállítás óta a város csak minimális költséggel tudta az állagmegóvás feladatait teljesíteni.
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyének intézkedései keretében 2008-ban pályázat beadására nyílt lehetőség, a vidéki örökség megőrzésének elősegítésére, külterületi, helyi vagy országos védelem alatt álló építmények felújítására. 
A csőszkunyhók közül három – a Csepüskert 10286 és 10354 helyrajzi számú ingatlanon, valamint az Újszőlő 11669/2 helyrajzi számú ingatlanon található – felelt meg a pályázati kiírásnak. Ezek felújítására, valamint információs táblák kihelyezésére, tájékoztató kiadványok készítésére 2009. január 12-én Hajdúnánás Városi Önkormányzat, a 444/2008. (XII. 18.) számú, valamint a 489/2008. (XII. 29.) számú Képviselő-testületi Határozatoknak megfelelően, pályázatot nyújtott be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz.
Az MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága 2009. augusztus 12-én kelt határozatában döntött arról, hogy helyt ad a kérelemnek, és 7.041.454 Ft összeggel támogatja az önkormányzat műemlék-felújítási törekvéseit.
 
Felújítás előtti képek Kivitelező kiválasztása 
 
Árajánlatkérés a hajdúnánási csőszkunyhók felújítási munkáinak kivitelezésére

 

Az ajánlatkérésben megadott időpontig öt vállalkozás adta le ajánlatát a csőszkunyhók felújításának kivitelezésére. Az ajánlatok elbírálása 2010. június 30-án megtörtént. A nyertes kivitelező, az ajánlati kiírásnak megfelelően, a legalacsonyabb összegű kivitelezési ár alapján került kiválasztásra.
Ennek megfelelően a csőszkunyhók felújítását a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. végzi, bruttó 6.316.610 Ft vállalási áron.

A csőszkunyhók átadása 

Befejeződött a csőszkunyhók felújítása
 

2010. szeptember 15-én megtörtént a felújított csőszkunyhók műszaki átadás-átvétele.
A műemlékek felújítása a Kulturális Örökségvédelmi hivatal engedélye alapján zajlott. A munkák befejeztével, az engedélyező hatóság – 2010. november 4-én megtartott helyszíni szemle alapján – megadta a használatbavételi engedélyt.
A megújult csőszkunyhókat szeretnénk bemutatni valamennyi érdeklődőnek, legyen az városunk lakója, vagy ideérkező turista, vendég. Ennek érdekében kidolgozzuk a látogathatóság rendjét, amelyről tájékoztató kiadványon értesítjük a közönséget.


Felújítás utáni képek

Galéria