Oktatás

Hajdúnánási Óvoda

Az intézmény vezetője: Gyüre Anikó
Székhely: 4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104.
OM szám: 030805
Telefonszám: (52) 381-557, (70) 372-1490
E-mail: hajdunanasiovoda@gmail.com
Weboldal: http://www.hajdunanasiovoda.hu
Gyermek összlétszám: 500 fő
Indítható csoportok száma: 20 csoport

 

Hajdúnánási Óvoda
Szivárvány Tagintézménye

 • Hajdúnánás, Nikodemusz u. 17-21.
 • 3 csoport
 • Alapítványa:
  Virágvarázs Alapítvány
 • Adószáma: 18994065-1-09
 • Intézményvezető-helyettes: Bögre Lászlóné
 • Telefonszám: (52) 381-977, (70) 372-1486

Hajdúnánási Óvoda
Hétszínvirág Tagintézménye

 • Hajdúnánás-Tedej, Előháti u. 1.
 • 1 csoport
 • Telefonszám: (52) 382-992, (70) 372-1487

Hajdúnánási Óvoda
Gesztenyevirág Tagintézménye

 • Hajdúnánás, Magyar u. 104.
 • 4 csoport
 • Intézményvezető:
  Gyüre Anikó
 • Alapítványa:
  Vidám Gyermekkort Alapítvány
 • Adószáma: 18556032-1-09
 • Telefonszám: (52) 381-557, (70) 372-1485
 • E-mail: perczelovi@gmail.com

Hajdúnánási Óvoda
Gyermekkert Tagintézménye

 • Hajdúnánás, Dorogi u. 24.
 • 5 csoport
 • Alapítványa:
  Gyermekkert Alapítvány
 • Adószáma: 18543164-1-09
 • Tagintézmény-vezető:
  Máróné Zubor Gizella
 • Telefonszám: (52) 570-530, (70) 372-1488

Hajdúnánási Óvoda
Napsugár Tagintézménye

 • Hajdúnánás, Attila u. 26.
 • 3 csoport
 • Alapítványa:
  A Hajdúnánási Napsugár Óvoda Egészséges Gyermekeiért Alapítvány
 • Adószáma: 18551295-1-09
 • Tagintézmény-vezető mb.: Törökné Szucskó Andrea
 • Telefonszám: (52) 381-966, (70) 372-1489

Hajdúnánási Óvoda
Eszterlánc Tagintézménye

 • Hajdúnánás, Kasza u. 3.
 • 4 csoport
 • Alapítványa: Eszterlánc Alapítvány
 • Adószáma: 18542565-1-09
 • Intézményvezető-helyettes: Nagy Jánosné
 • Telefonszám: (52) 570-535, (70) 372-1491

Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Az intézmény vezetője: Tóth Imre
Intézményvezető helyettesek: Szabóné Varga Éva
Szabó Sándor
Székely Barnabás
Tagintézmény vezető: Bistey Attila
Tagintézmény vezető-helyettes: Horváthné Bózsár Irén
Székhely: 4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10.
Telefonszám, Fax: (52) 570-536
E-mail: bocskai@bocskai.net
Honlap: www.bocskai.net
Tanulói létszám: 1 106 fő

 

Polgári úti intézményegység

 • Az intézményegység vezetője: Székely Barnabás
 • 4080 Hajdúnánás, Polgári u. 71.sz.
 • Telefonszám, fax: 381-260

Bocskai Általános Iskola Makláry Lajos Alapfokú Művészeti Tagintézménye 

 • Az intézmény vezetője: Bistey Attila
 • 4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10.
 • Telefonszám: 570-536

Magyar utcai intézményegység

 • Az intézményegység vezetője: Szabó Sándor
 • 4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104.
 • Telefonszám: 702-216

Iskola utcai intézményegység

 • Az intézmény vezetője: Szabóné Varga Éva
 • 4080 Hajdúnánás, Iskola u. 3.
 • Telefonszám: 702-207

Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium

Az intézmény igazgatója: Dér Balázsné Dobi Inci
Címe: 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 29.
Telefon/fax: 52/570-694,mobil: 30/925-6214
Email: korosi@reformatus.hu
Web: www.korosi.reformatus.hu
Felvehető maximális létszám: 500 fő
Osztályok száma: 12

 

Az 1656-ban alapított nagy múltú gimnázium a 2015/16-os tanévtől – 67 év után – újra református egyházi fenntartásban működik. Intézményünkben csak gimnáziumi oktatás folyik, négy évfolyamos és hatosztályos képzésekben indítunk osztályokat.

Jelenlegi osztályaink:

- 6 évfolyamos gimnázium (matematika-biológia emelt szintű képzés): 6 osztály
- 4 évfolyamos gimnázium (angol-német emelt szintű nyelvi képzés): 4 osztály
- 4 évfolyamos gimnázium (általános tantervű gimnáziumi képzés): 2 osztály

2014-ben átadásra került intézményünkben az „Öveges” labor, amelynek nagy hasznát vesszük a természettudományos oktatásban. A labor felszereltsége európai színvonalú, modern technológiával rendelkezik.

A vonzáskörzetünkbe tartozó általános iskolák 7-8. évfolyamos diákjai rendszeresen vesznek részt tanórai kísérletekben.

Kőrösi Csoma Sándor Kollégium

Fenntartó neve:  Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
Fenntartó címe: 4220 Hajdúböszörmény, Mester u. 9.
Az intézmény vezetője: Kovácsné Helmeczi Gizella
OM szám: 031209
Az intézmény címe: 4080 Hajdúnánás, Baross u. 11/A
Telefonszám: 06-70-4454050
E-mail: korosi.kollegium@gmail.com
Weboldal: www.korosikoli.hu
Kollégiumi férőhelyek száma: 36 fő

 

Alapfeladat:

- kollégiumi ellátás
- externátusi ellátás

A Kőrösi Csoma Sándor Kollégium 2015. óta működik önálló intézményként. A város középiskoláiba járó vidéki diákoknak biztosítunk kollégiumi ellátást. A kollégium maximális létszáma 36 fő.

Intézményünk a hajdúnánási lakóhelyű középiskolai tanulók részére externátusi ellátást biztosít, mely délutáni tanulószobai elfoglaltságot jelent. A gyerekeknek lehetőségük van a kollégiumban szervezett szilenciumi foglalkozások keretében tanulni. Szakos nevelőtanárok segítik a gyerekek felkészülését, korrepetálását, felzárkóztatását.

Kollégiumunk hétvégén és a tanítási szünetekben szálláshelyként működik.

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Csiha Győző Szakképző Iskolája

A tagintézmény típusa: szakképző intézmény
Fenntartója Nemzetgazdasági Minisztérium, Budapest, József Nádor tér 2-4
Költségvetési szerve: Berettyóújfalui Szakképzési Centrum, 4100 Berettyóújfalu, Eötvös utca 1
Főigazgatója: Pelyhéné Bartha Irén
Tagintézményvezető: Pappné Fülöp Ildikó
OM azonosítója: 203030
Tagintézmény székhelye: 4080 Hajdúnánás, Baross utca 11.
A tagintézmény telephelye: 4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 29. (szakközépiskolai épület)
A tagintézmény székhelyének postacíme: 4080 Hajdúnánás, Baross utca 11.
A tagintézmény székhelyének telefon/fax száma: 06-52-570-533
A tagintézmény székhelyének email címe: csihatagint@gmail.com
A tagintézmény székhelyének honlapja: www.csihagy-hnanas.sulinet.hu
Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: Baross utca 11.     900 fő
Bocskai utca 29.    96 fő

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXV. törvény 8/A § -a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21 §(2) bekezdése alapján -  a részleteket szabályozó 120/2015 (V.2) ill. a 146/2015 (VI.12) Kormányrendeletek értelmében- a Nemzetgazdasági Miniszter alapító okiratot adott ki a Berettyóújfalui Szakképzési  Centrum létrehozásáról 2015. június 15-i dátummal.

Fenti jogszabályok alapján az eddig a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ szervezeti keretében létező Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, és Szakiskola és Kollégiumból a szakképzés kiválással a Berettyóújfalui Szakképzési Centrumba olvadt be. A működtetési feladatokat a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum látja el.

Az intézmény rövid jelene

Az iskolai tanulócsoportok száma a 2016-2017-es tanévben 21 nappali és 4 esti tagozatos.

Ebből:

- 8 osztály négy évfolyamos ágazati szakgimnáziumi osztály,
- 3 szakközépiskolai szakképző osztály,
- 8 szakközépiskolai szakképző osztály, 
- 4 felnőttoktatási osztály
- 2 szakképzési hídprogramos osztály.

Az osztálylétszámok indításukkor igazodnak a köznevelési törvényben előírt minimális létszámokhoz. A tanulócsoportok minimális létszáma 6 fő, maximális létszáma az osztály maximális létszámának ötven százaléka.

Az iskola Hajdú-Bihar megye északnyugati részében a szakképzés terén meghatározó szerepet tölt be. Az iskola képzési struktúrája - a pedagógusok, szakoktatók felkészültségének köszönhetően rugalmasan igazodik a régióban működő vállalatok, gazdasági társaságok és a szülők igényeihez, elvárásaihoz. Az iskolában olyan iparágakhoz kötődő szakképzés folyik, amelynek van jelene és lesz jövője. A szakmák gyakorlati képzése iskolai ill. bérelt tanműhelyekben, valamint a térség vállalatainál és vállalkozóinál folyik.

A szakközépiskolában az elmélethez szorosan kapcsolódó gyakorlatok a tanműhelyi előírásokat és szakképzési törvény előírásait megtartva csoportbontásban kerülnek oktatásra.

A szakgimnáziumi szociális szolgáltatások, gépészet, közlekedés- gépész, közgazdaság, informatika vendéglátás-turisztika valamint az ügyvitel ágazatokban az informatika, az idegen nyelv oktatása 9. évfolyamtól felmenő rendszerben csoportbontásban folyik.

Érettségire épülő szakképző évfolyamokon – jelen tanévben:

- gépgyártás-technológiai technikus
-turisztikai szervező, értékesítő,
- vállalkozási és bérügyintéző     

szakmákat sajátíthatnak el a tanulók.

Az intézményben végzett tanulók jó alapokat szereznek a munkába álláshoz, a tehetségesebbek a felsőfokú tanulmányokhoz.

A szakközépiskolai szakképző évfolyamokon 3 éves képzésben oktatott szakmáink:

 • kőműves és hidegburkoló
 • festő, mázoló és tapétázó
 • eladó
 • asztalos
 • gépi forgácsoló
 • épület és szerkezetlakatos
 • szociális gondozó és ápoló
 • hegesztő

Szakképzési hídprogram keretében az alábbi rész-szakképesítések megszerzése válhat valóra:

 • kerti munkás

Az iskola az egyedüli tiszta profilú szakképző intézmény a városban. Nemcsak helyben, hanem regionálisan is jelentős az oktatott szakmák, ezek között a hiányszakképesítések aránya. Az 549 fős tanulói létszámunk 60 % hajdúnánási, míg a bejáró tanulók aránya 40 %.

A 2016-2017-es tanévben a Centrum által biztosított  dolgozói létszám 67 fő. Ebből pedagógiai és/vagy szakmai képesítéssel 51 fő végez főállásban nevelő-oktató munkát. Egyes területeken óraadó szakemberek és Centrumon belül áttanító pedagógusok működnek közre az oktatásban. A tanári-oktató gárda napi feladatát a 14 fős technikai állomány segíti: rendszergazda, iskolatitkár, gazdasági ügyintézők, raktáros, gondnok, portások és takarítók.

Az óratervi órák száma kitölti a közoktatási törvényben meghatározott kötelező órakeretet és a szabadon tervezhető órakeret nagy részét. Az utóbbi órakeret további részét - összhangban a pedagógiai program korábbi fejezeteivel - tanórán kívüli foglalkozásokra veszi igénybe az iskola. A pedagógiai program eredményes megvalósítása érdekében, különös tekintettel az esélyegyenlőség és a képesség szerinti differenciálás alapelvére, a szabadon felhasználható órakeret növelésével él az intézmény. Így meg tudja valósítani nemcsak a tehetséggondozást, de a lemaradók felzárkóztatását, iskolában tartását is.

Hajdúnánási Református Általános Iskola és Óvoda

Cím: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 11.
Igazgató: Bíró István
Tel. /igazgató/: 52/570-596
Titkárság: 52/570-597
Gazdasági iroda: 52/570-597
Fax: 52/570-596
Iskola alapításának éve: 1617
Az újraalapítás dátuma: 1995
Weboldal: www.refiskola-nanas.sulinet.hu
Email cím: titkar.refnanas@gmail.com

Református Óvoda

Cím: 4080 Hajdúnánás, Iskola u. 10.
Tel: 52/380-652

 

Tanórán kívüli foglalkozások időpontjai

 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hajdúnánási Tankerület

Az állami fenntartásba kerülő iskolák fenntartói feladatait a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) látja el. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ területi szerveként működik a Hajdúnánási Tankerület a járás központjában.

A KLIK Hajdúnánási Tankerülete illetékességi területéhez Hajdúnánás, Polgár, Görbeháza, Tiszagyulaháza, Újtikos településeken működő, valamennyi állami fenntartású általános iskola, és a hajdúnánási alapfokú művészeti oktatási tagintézmény tartozik.
2013. január 1-jétől a nemzeti köznevelésről szóló törvényben előírtaknak megfelelően – az óvodai nevelés kivételével – az állam gondoskodik a köznevelési alapfeladatok ellátásáról.

 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ látja el a Hajdúnánási Tankerületen keresztül a fenntartói feladatokat a hajdúnánási Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola közös igazgatású intézményben, a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskolában. A működtetői feladatok a városi önkormányzatokhoz tartoznak. A tankerület feladata a fenntartói és működtetői feladatokról való gondoskodás a GÚT Általános Iskola igazgatásában, Görbeháza – Újtikos– Tiszagyulaháza települések feladatellátási helyein.

A KLIK Hajdúnánási Tankerülete általános feladatai járási szinten:

 • A jogszabályoknak, a szakmai követelményeknek, az Intézményfenntartó Központ belső irányítási eszközeinek megfelelően a járás illetékességi területén fenntartott, és a működtetett intézmények folyamatos működésének biztosítása, irányítása, koordinálása, felügyelete, ellenőrzése és értékelése.
 • az intézmények szakmai tevékenységének felügyelete, koordinálása, értékelése, az intézményvezetők munkájának támogató segítése,
 • a tankerületi munkaszervezet tevékenységeinek, oktatásirányítási, tanügyigazgatási, jogi, személyügyi, koordinációs gazdálkodási, üzemeltetési és beszerzési feladatainak ellátása, koordinálása, felügyelete, ellenőrzése, és értékelése.

- Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
4220 Hajdúböszörmény, Mester u. 9. sz.
Telefon:+36 52/550-248
E-mail: hajduboszormeny@kk.gov.hu

Galéria