Szociális

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, jogi képviselők, Városi Bölcsőde

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Az intézmény vezetője: Nagyné Juhász Krisztina
Elérhetőségei: 52/381-624, 06 (70) 373-4473
Email: csal.gyer.szolgalat@gmail.com
Az intézmény székhelye: 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 19.
A bölcsőde telephelye: 4080 Hajdúnánás, Nikodémusz u. 10-12.
Működési területe: Hajdúnánás város közigazgatási területe
További információ nyújtására feljogosított munkatársak neve, elérhetősége: Révész Magdolna 52/381-624, 06 (70) 373-4473

Ügyfélfogadás:

Hétfő – Kedd – Csütörtök: 8 - 12 óráig és 13 - 15.30 óráig
Szerda:    8 - 12 óráig és 13 - 17.30 óráig
Péntek: nincs ügyfélfogadás

 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény kötelezően megvalósítandó feladatként fogalmazza meg a családsegítést, mint a szociális alapszolgáltatások egyik formáját. Hajdúnánás város önkormányzata ezt a családsegítő szolgálat működtetésével valósítja meg, amely 1998 óta tevékenykedik városunkban.

 A szolgálat ellátásai önkéntesek, valamint ingyenesek. Segítséget nyújtunk egyéneknek, családoknak, fiataloknak, időseknek, magányosoknak, lelki problémákkal-, kapcsolati problémával küzdőknek, akik nem tudnak ügyeikben eljárni, nincsenek információi.

 A szolgálat célja a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve az egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára nyújtott segítség, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás, vagyis családsegítés 
Ennek keretében biztosítjuk:

 • a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást
 • családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését
 • a veszélyeztetettséget és a krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működtetését.
 • információt nyújtunk ellátások formáiról és a hozzájutás módjáról
 • ügyintézésben nyújtunk segítséget
 • ruhaadományokat fogadunk, szétosztunk, egyéb felajánlásokat közvetítünk
 • tanyagondnoki szolgálat működtetését

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 9 fő főállású munkavállaló segítségével végzi a meghatározott szociális alapszolgáltatást és a gyermekjóléti alapellátást biztosító tevékenységeket. 

Hajdúnánáson 2011 júliusától működik tanyagondnoki szolgálat a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde intézményén belül. 
A külterületeken élő lakosok számára a tanyagondnoki szolgáltatás igénybevételével lehetőség nyílik arra, hogy mindennapjaikat a települési hátrányok ellenére megszokott lakókörnyezetükben, saját otthonukban töltsék. A szolgálat alapfeladatai közé tartozik az étkeztetésben, a házi segítségnyújtásban, a közösségi és szociális információk szolgáltatásában való közreműködés, továbbá az egészségügyi ellátásokhoz való hozzájutás biztosítása. A tanyagondnoki szolgáltatás valamennyi eleme térítésmentes. 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2012 decemberében új épületbe költözött, az épület ünnepélyes átadására 2013. március 29-én került sor. 
A családsegítő szolgálat a gyermekjóléti, illetve a tanyagondnoki szolgálattal közös épületben működik a Kossuth u. 19. szám alatti épületben.

 

Jogi Képviselelet

Név:

Sinkáné Rozvágyi Gabriella gyermekjogi képviselő

Telefonszám:

06/30 542 0927

Email:

gabriella.rozvagyi.sinkane@ijb.emmi.gov.hu

Elérhető:

hétfőtől csütörtökig 8.00 - 16.30, pénteken 08.00 - 14.00 óra között

Levelezési Cím:

Integrált Jogvédelmi Szolgálat 4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9. 8/5.sz

 

Név:

Fülöpné Mezei Anikó ellátott jogi képviselő

Telefonszám:

06/20 489 9546

Email:

aniko.fulopne@ijb.emmi.gov.hu

 

Városi Bölcsőde

Az intézmény vezetője:

Nagyné Juhász Krisztina

Telefonszám:

52/381-312

Az intézmény székhelye:

4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 19.

A bölcsőde telephelye:

4080 Hajdúnánás, Nikodémusz u. 10-12.

A Városi Bölcsőde engedélyezett férőhelyeinek száma 50 fő, 4 csoportban folyik a gyermekek napközbeni ellátása minden csoportban 2 szakképzett gondozónő munkájával. 
Intézményünk a felvételi kérelmeket folyamatosan fogadja egész éven át. 
A bölcsőde 20 hetes kortól 3 éves korig fogadja a gyermekeket.

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni:

 • akit egyedülálló szülő nevel,
 • akinek a családjában 3 vagy annál több gyermek van,
 • akinek a szülője tartósan munkaképtelen, 
 • akinél szociális indok áll fenn,
 • akinek mindkét szülője dolgozik

A felvétel iránti igényt írásbeli kérelem formájában az intézményvezetőnél szükséges benyújtani. A kérelem formanyomtatványa beszerezhető a Városi Bölcsődében és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál egyaránt beszerezhető. 

A bölcsődei alapszolgáltatások ingyenesek, a kiegészítő szolgáltatások és étkezés térítési díjjal bírnak.

A bölcsőde nyitva tartása rugalmas nyitva tartás elvén működik: reggel 6.00 órától délután 18.00 óráig, munkanapokon napi 12 óra.

A bölcsődei gondozás-nevelés során a szakmai alapelvek érvényesülnek:

 • a gondozás-nevelés egysége,
 • egyéni bánásmód,
 • saját gondozónő rendszer,
 • aktivitás, önállóság segítésének támogatása,
 • pozitív megnyilatkozásokra való,
 • rendszeresség, fokozatosság elvének biztosítása. 

A bölcsődei életbe bölcsődei felvételt követően a kisgyermekek beszokatása a gondozónővel az előzetes egyeztetés után történik.

A gondozónők küldetését az intézmény minőségpolitikáját meghatározó missziós nyilatkozatunk foglalja magába Váci Mihály szavait idézve:

"És érezzék egy kézfogásról rólad,
Hogy jót akarsz és te is tiszta jó vagy:
S egy tekintetük elhitesse véled,
- szép dolgokért élsz-érdemes élned!"

 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde a bölcsődei alapfeladat ellátásán túl, térítési díj ellenében további szolgáltatásként a családi nevelést támogató, alábbi szolgáltatásokat biztosítja:

 • játszócsoport,
 • időszakos gyermekfelügyelet,
 • házi gyermekfelügyelet.”

 

A szolgáltatások az alábbi térítési díjak ellenében vehetőek igénybe:

A Városi Bölcsőde intézményi térítési díja
0 Ft
Időszakos gyermekfelügyelet 236 Ft/óra
Játszócsoport 236 Ft/óra
Házi Gyermekfelügyelet 830 Ft/óra

 

II./ Az étkeztetést biztosító intézményekben figyelembe vehető nyersanyagnormák

Étkezési kategóriák normál diétás
Bölcsőde (0-3 év)    
napi négyszeri étkezés 340 Ft 440 Ft
Óvodai ellátás (3-6 év)    
napi háromszori étkezés 211 Ft 311 Ft
tízórai 42 Ft 62 Ft
ebéd 127 Ft 187 Ft
uzsonna 42 Ft 62 Ft
Általános Iskolai napk. ell.  (6-14 évesek)    
napi háromszori étkezés 275 Ft 375 Ft
tízórai 53 Ft 72 Ft
ebéd 170 Ft 232 Ft
Menza (14-18 évesek)    
ebéd 203 Ft 303 Ft
Középiskolai Kollégium (14-18 évesek)    
napi háromszori étkezés 554 Ft  654 Ft

A nyersanyagnorma árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Galéria