Egészségügy

Szalay János Rendelőintézet

Az intézmény neve:

Szalay János Rendelőintézet

Címe (Székhely, telephelyei):

4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10

Telefon mellékek listája

Letöltés

Telefonszáma:
Fax:
E-mail címe:

06 52 / 381-811,381-659, 381-598
06 52 / 570-658
hnvri@hnvri.hu

Vezető neve:
Elérhetőségei:

Baráthné Megellai Erzsébet
06 52 / 570-657
06 30 / 380-9647
barathne@nanaskabel.hu

Az intézmény alaptevékenységei:

Egészségügyi alapellátás és szakellátás

Működési területe:

Hajdúnánás-Hajdúdorog

További információ nyújtására feljogosított munkatársak neve, elérhetősége:

Szojka László
szojka@nanaskabel.hu
06 52 / 381-811

Adatvédelmi tisztviselő:
email cím:

Dr. Páldeák Áron
hnvri@hnvri.huRendelési idők

 

Háziorvosi rendelési idők
Gyermekorvosi rendelési idők
Szakrendelések rendelési ideje
Fogászati rendelési idők
Iskolaorvos

Orvosi Ügyelet (helye: mentőállomás); Ügyelet Nonprofit KFT.

      Hétköznap:  18,00 – 8,00
      Hétvégén: folyamatosan
      
Telefon: 06(70) 3703104

 

Rendelőintézet elérhetőségei: 06 52 / 381-659; 06 52 / 381-598; 06 52 /381-811

Fax: 06 52 / 570-658; hnvri@nanaskabel.hu

 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10

 

Tüdőgyógyászat és gondozás

4080

 

Gyógyszertári ügyelet az ÁNTSZ honlapján

Galéria