Alapítványok

 

megnevezés cím képviselő jelleg cél szerinti besorolás cél leírása
A Hajdúnánási Napsugár Óvoda Egészséges Gyermekeiért 4080 Hajdúnánás, Attila u. 26 Ádámi Károlyné elnök egészségügyi-szociális egészségügyi tevékenység A gyermekek egészséges testi fejlődése érdekében mozgásfejlesztés, speciális torna bevezetése. Egészséges étrend kialakítása, a gyermekek egészséges életvitelének formálása.
A Hajdúnánási Pszichiátriai és Értelmi Fogyatékosok Otthona Lakóiért Alapítvány 4080 Hajdúnánás, Magyar u. 46. Tóth János elnök egészségügyi-szociális - -
A Nánási Diákok Baráti Köre Alapítvány 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 29. Varga Sándor elnök oktatási-intézményi - A tehetséges és példamutató magatartást tanusító tanulók ösztönzé- se, segítése, a nyelvek iránt érdeklődő tehetséges tanulóknak nyelvtanulás, nyelvgyakorlás céljából szervezett külföldi útjai- nak támogatása, hátrányo shelyzetű, tehetséges tanulók oktatásának segítése, önálló tanulói munkáért pályadíjak odaítélése, kiemelke- dő sporttevékenység elismerése, a tanulói érdekeltség növelése, magasabb teljesítményekhez vezető ösztönző rendszer kialakítása, az iskolai oktatás feltételeinek javítása, a tanári képzés támogatása.
Alapítvány a Társadalmi Párbeszédért, Magyarország Jövöjéért 4080 Hajdúnánás, Dobó István u. 7. Kőrösiné Bódi Judit politikai - A társadalmi béke megörzése, a társadalom különböző rétegei közötti párbeszéd mielőbbi megkezdése és folyamatos fenntartása.
Biztonságos Szakképzésért Alapítvány 4080 Hajdúnánás, Baross u. 11. elnök Bakó Sándor oktatási-intézményi oktatási tevékenység Ipari szakmák képzési helyén biztosítani a tanulók gyakorlati oktatását. A szakmai gyakorlatok számára alkalmas oktatási helyet létesítése, felszerelések fejlesztése.
Bocskai István Alapítvány 4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104. elnök Csiszár Anikó oktatási-intézményi oktatási tevékenység A magasszintű munkát végző tanulók, tanulócsoportok jutalmazása, támogatása.
Családokat Segítő Alapítvány 4080 Hajdúnánás, Dorogi út 14. Benkőné Takács Mária egészségügyi-szociális szociális tevékenység Hajdúnánáson élő hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családjaik életminőségének javítása, családok támogatása, szociális tevékenység folytatása, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, gyermek- és ifjúságvédelem, kulturális programok támogatása.
Csillagvirág Nevelési és Oktatási Alapítvány 4080 Hajdúnánás, Marx K. u. 10. Andorkó Istvánné Topa Mária, Fehérváriné Szakál Ildikó elnök, Kondoráné Reszegi Anikó oktatási-intézményi - -
Egy mosollyal több Alapítvány 4080 Hajdúnánás, Dorogi út 66. elnök: Petrásné dr. Brányik Györgyi egészségügyi-szociális szociális tevékenység Családsegítés, gyermek- és ifjúságvédelem, szociális tevékenység végzése, hátrányos helyzetű gyerekek életkörülményeinek javítása.
Eszterlánc Alapítvány 4080 Hajdúnánás, Kasza u. 3. 8. sz. Óvoda Bundáné Gyöngyösi Mária gyermek-ifjúsági - -
Fülemüle Alapítvány 4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 107. Kandáné Varga Margit elnök gyermek-ifjúsági - -
Gábor József Kulturális Alapítvány 4080 Hajdúnánás, Marx Károly u. 15. kuratórium elnöke Holba Andrea kulturális kulturális tevékenység Gábor József emlékének ápolása, a látássérültek oktatásának és kulturális tevékenységének elősegítése
Gondtalan Gyerekek Alapítvány a hajdúnánási, hajdúdorogi és a környező települések óvodáiban 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. Marton Zoltán elnök kulturális kulturális tevékenység -
Gyermekkert Alapítvány 4080 Hajdúnánás, Dorogi út 24. Mirkó Lászlóné gyermek-ifjúsági egyéb óvodás gyermekek nevelése, óvodai foglalkoztatás színvonalánaik emelése stb.
Hajdúnánási Helyi Televízióért Alapítvány 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14. III. em. Pf. 102. elnök Ozsváth Imre kulturális egyéb Nevelés, oktatás, kulturális tevékenység, természetvédelem, állatvédelem, környzetvédelem. Gyermek- és ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű csoportok segítése, emberi és állampolgári jogok védelme.
Hajdúnánáson Szépen Emberül Alapítvány 4080 Hajdúnánás, Jókai u. 32/a Szabóné Marth Éva elnök kulturális - -
Iskolánk Gyermekeiért Alapítvány 4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10. elnök Dancs Ferenc oktatási-intézményi oktatási tevékenység A gyerekek oktatási, nevelési tevékenységének támogatása, valamint a számítástechnika, a képző- és iparművészet oktatásának, a tehetséges gyermekek előmenetelének fokozottabb biztosítása.
Játszunk Kézilabdát Hajdúnánási Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. elnök Tóth Imre sport-hobbi sporttevékenység kézilabda sporton keresztül egészséges életmódra nevelés, versenyzési lehetőségek biztosítása, kézilabda sportegyesületek támogatása stb.
Kelet-Magyarországi Természet és Környezetvédelmi Alapítvány 4085 Hajdúnánás-Tedej, Fő u. 9. elnök Polyák Ferenc környezet-, természetvédelmi környezetvédelmi tevékenység A térség gyarkorlati környezetvédelmi, természetvédelmi, területkezelői tevékenységének átfogása,  kialakítása. Mezőgazdasági porblémák felmérése, integrálása az európai normákhoz.
Közbiztonsági Alapítvány 4080 Hajdúnánás, Polgári u. 140. kuratórium elnöke T. Tóth Tibor egyéb - A város közrendjéért és közbiztonságáért önzetlenül, lelkiismeretesen dolgozó, társainak példát mutató rendőrök erkölcsi és anyagi támogatása, a város azon polgárainak elismerése, akik társadalmi munkában a rendőrség munkáját segítik, emberi magatartásukkal hozzájárulnak a város közhangulatának és nyugalmának javításához (pl: életmentés, bűncselekmények felfedezése, illetve megakadályozása útján).
Lakásotthonban Élő Gyermekekért Alapítvány 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1. elnök Szabó Edit egészségügyi-szociális szociális tevékenység a lakásotthonok tárgyi feltételeinek javítása, a gyermekek életkörülményeinek, ellátásának javítása, taníttatása, ösztöndíjak adása, tehetséggondozás, jutalmazás, művelődésük elősegítése
Makláry Alapítvány 4080 Hajdúnánás, Iskola u. 3. elnök: Kaprinyákné Ádám Edit oktatási-intézményi oktatási tevékenység Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, műszaki technikai berendezések beszerzése. A nyelvtanulás lehetőségeinek bővítése, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése. (Tanulók kiutaztatásához történő hozzájárulás, külföldi tanulók vendéglátásához támogatás). Tanulmányi és egyéb más versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás, nyertesek díjazása.
Máró József Emlékalapítvány 4080 Hajdúnánás, Iskola u. 11. Mentőállomás Dr. Seres Gábor, Kovács Zsolt elnök, Lente László, Máró Józsefné Bacskai Julianna, Romhalmi Zoltán egészségügyi-szociális - -
Mosolygós Gyermekekért Alapítvány 4080 Hajdúnánás, Polgári u. 71. elnök Székelyné Nádas Zsuzsanna oktatási-intézményi oktatási tevékenység Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, műszaki technikai berendezések beszerzése. Tanulmányi és egyéb más versenyek, vetélkedők szervezésének támogatása, nyertesek díjazása.
Motiváció és Mobilitás Alapítvány 4080 Hajdúnánás, Ady Endre krt. 19. II/5. elnök: Orosz Gyöngyi oktatási-intézményi oktatási tevékenység A fogyatékos és hátrányos helyzetű gyerekek, fiatalok szellemi és fizikai tehetségének és képességének fejlesztése, álatalános és szakiskolai oktatása, valamint középiskolai képzése.
Református Hitéletért Alapítvány 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 11. Dombi Imre elnök kulturális kulturális tevékenység -
Segítséggel Élők Alapítványa 4080 Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 9. elnök: Dráviczki Csaba egészségügyi-szociális szociális tevékenység a felnőtt korú értelmi fogyatékosok teljes körű ellátása, bentlakásos otthonban történő elhelyezéssel.
SIS Honestus Református Iskoláért Alapítvány 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 11. Barta Enikő, Gacsályi Gábor, Nagyné Józsa Beáta elnök, Vad András, Varga Imréné titkár oktatási-intézményi - -
Soós Gábor Alapítvány 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 29. kuratórium elnöke Kőrösiné Bódi Judit oktatási-intézményi oktatási tevékenység Az alapító, a hajdúnánási Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium és Szakközépiskola legtehetségesebb és a közösségnek példamutató magatartást tanusító tanulóinak felkutatása, felkarolása és a felsőfokú oktatási intézménybe való felvételig történő eljuttatása, és az ilyen tanulók anyagi segítése. Az oktatásban kiváló eredményt elérő és humánus magatartást tanusító pedagógusok anyagi és erkölcsi el- ismerése.
Táplálékallergiában Szenvedőkért Alapítvány 4080 Hajdúnánás, Jókai u. 26. elnök Csorvási Zoltán egészségügyi-szociális egészségügyi tevékenység Anyagi, szellemi és természetbeni támogatás nyújtása elsősorban táplálékallergiában szenvedők részére, továbbá ezek családjának és szervezeteiknek .
Tedej Ifjúságáért Alapítvány 4085 Hajdúnánás-Tedej, Fő u. 9. elnök Szabó Krisztina gyermek-ifjúsági egyéb Hajdúnánás-Tedej ifjúságának támogatása
Tedej Lakosságának Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány 4085 Hajdúnánás-Tedej, Fő u. 9. Kakócz Henrietta egészségügyi-szociális - -
Ventifilt Alapítvány 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1. Péntek László elnök egyéb - A VENTIFILT Légtechnikai Berendezések Gyáránál a munkavállalók szociális, jóléti körülményeinek tartós biztosítása, a dolgozók pihenését szolgáló üdültetés megszervezése, szociális és egyéb segélyek folyamatos biztosítása a rászorulók részére, a munkavállalók tovább- és átképzési feltételeinek megteremtése, valamint a dolgozók lakáskörülményeinek javítása, lakáshoz jutás támogatása. A térségben a vállalkozási és munkahelyteremtési lehetőségek feltárása, a vállalkozói kultúra kialakítása érdekében korszerű oktatási módszerek meghonosítása.
Vidám Gyermekkort Alapítvány 4080 Hajdúnánás, Perczel u. 2. 2. sz. Óvoda Kovácsné Bata Éva elnök kulturális kulturális tevékenység -
"VIRÁGVARÁZS" Alapítvány 4080 Hajdúnánás Marx K. u. 19-21. elnök Bögre Lászlóné oktatási-intézményi oktatási tevékenység A nevelés-oktatás tárgyi feltételeinek javítása, technikai eszközök bővítése.
Galéria