Városfejlesztés

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

 

I. Hajdúnánás településfejlesztési koncepció

Településfejlesztési koncepció

Alátámasztó munkarészek

Örökségvédelem
Örökségvédelmi hatástanulmány
Régészet örökségvédelem
Régészeti lelőhelyek
Régészeti lelőhelyek kiegészítés
Településfejlesztési koncepció

 

II. Integrált Városfejlesztési Stratégia

Integrált Városfejlesztési Stratégia

 

III. TAK és TKR

BEVEZETÉS

A településkép védelméről szóló, 2016. évi LXXIV. törvény egyik legfontosabb, gyakorlati  megvalósulást  segítő  eszköze  a  Településképi Arculati Kézikönyv. A  kézikönyv  nem  kizárólag  szakembereknek készül. Elsősorban a települési döntéshozók és a lakosság tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány. A jogszabályok útvesztője helyett röviden, lényegre törően, és mindenki számára érthető módon mutatja be egy közösség környezetalakítással kapcsolatos  elvárásait.  A  kézikönyv  meghatározza a település településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi  formálására  vonatkozó  javaslatokat,  valamint  a  településképhez  illeszkedő építészeti elemeket, beépítési vázlatokat,  egyúttal  irányt  mutat  az  építtetőknek.

Letölthető dokumentumok:

- Közérthető összefoglaló
- Település Arculati Kézikönyv
- Hajdúnánás Város Településképi Rendelete

 

IV. Szabályozási és településszerkezeti terv

HÉSZ és SZT 2018
Településszerkezeti terv

 

V. Folyamatban lévő rendezési terv módosítások

Új ipari terület kialakítása
A belterület nyugati szélén elhelyezkedő iparterületet feltáró útszabályozási vonal vonalvezetésének módosítása 

 

VI. Új településfejlesztési koncepció készítése

Egyesített vizsgálati anyag
Településfejlesztési Koncepció tervezete
Galéria