TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00010

 

 

 

 

 

 

TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00010

Gyermekegészségügyi Centrum létrehozása Hajdúnánáson

 

A Hajdúnánás, Tulipán utca 35. sz. alatti (Hrsz. 2258.) fejlesztendő épületben jelenleg tüdőgondozó üzemel; a fejlesztéssel érintett ingatlan az önkormányzat tulajdonában van és helyi védettség alatt álló épület. A pályázat 9 védőnői körzetet és 2 gyermek háziorvosi praxist érint. Valamennyi szolgáltatót a pályázó önkormányzat egy épületbe kívánja integrálni, így alakítva ki egy egészségügyi centrumot.

Ahhoz, hogy a település mindegyik egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatója egy épületben működhessen, nem elég a meglévő épület felújítása, hanem annak bővítése is szükséges. A praxisokban, illetve védőnőnél használt eszközök egy része régi, elhasználódott, az eszközök másik része pedig jelenleg nem áll rendelkezésre; vagyis házi gyermekorvosi szolgáltatás esetén a hatályos 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendeletnek, illetve védőnők esetén a 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletnek nem felelnek meg a szolgáltatók.  Ebből kifolyólag a meglévő egészségügyi szolgáltatások részére a hiányzó vagy leromlott állapotú eszközök beszerzése, cseréje történik meg. A beszerzendő eszközök többségét a védőnői szolgálathoz kapcsolódó demonstrációs eszközök, mobil informatikai eszközök, valamint az orvosok számára hiányzó orvosi eszközök.

A felújítandó, átalakítandó épületrészben projektarányos, az új épületrészben komplex akadálymentesítés valósul meg.

A pályázat keretében a településen lévő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatók és szolgáltatás fejlesztése megvalósul: a két vegyes háziorvosi praxis, a kilenc  védőnői körzet infrastrukturális és eszközfejlesztése révén elérhetővé válnak a XXI. századi követelményeknek  megfelelő egészségügyi alapellátások elérése.

Jelen pályázat forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Kedvezményezett: Hajdúnánás Városi Önkormányzat 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.,

A támogatás összege: 132.000.000,- Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.02.28.

 

Galéria