Adóügyek

Számlaszámok

Magánszemélyek kommunális adója
11738077-15372662-02820000
Építményadó
11738077-15372662-02440000
Vállalkozók kommunális adója
11738077-15372662-02990000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11738077-15372662-03090000
Idegenforgalmi adó építmény után
11738077-15372662-03160000
Helyi iparűzési adó
11738077-15372662-03540000
Gépjárműadó
11738077-15372662-08970000
Késedelmi pótlék
11738077-15372662-03780000
Bírság és végrehajtási költség
11738077-15372662-03610000
Egyéb bevételek
11738077-15372662-08800000
Idegen bevételek
11738077-15372662-04400000
Talajterhelési díj
11738077-15372662-03920000
Államigazgatási illeték beszedési szla.
11738077-15372662-03470000
Termőföld bérbead. szárm. jöv. adó. szla.
11738077-15372662-08660000
Szemétszállítási díj szla.
11738077-15372662-10080003
Helyi jövedéki adó
11738077-15372662-02130017
Települési adó
11738077-15372662-02130024
Mezőőri járulék
11738077-15372662-10070004

Letölthető nyomtatványok

Adatmódosító lap
Adatmódosító lap (ÁNYK-val kitölthető és ügyfélkapun beküldhető)

Adó- és értékbizonyítvány

Adó- és értékbizonyítvány tájékoztatója
Kérelem adó- és értékbizonyítvány kiállításához

Építményadó

Tájékoztató építményadóról
Megállapodás magánszemélyek kommunális adója és építményadóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról
Kitöltési útmutató
Főlap
A lap
B lap
Bevallás az építményadóról, Megállapodás, Kiegészítő lap (ÁNYK-val kitölthető és ügyfélkapun beküldhető)

Gépjárműadó

Tájékoztató
Bevallási gépjárműadóról
Bevallás gépjárműadóról az önkormányzati adóhatósághoz (ÁNYK-val kitölthető és ügyfélkapun beküldhető)

Idegenforgalmi adó

Tájékoztató az idegenforgalmi adóról
Tájékoztató az önellenőrzéshez
Bejelentkezés, változásbejelentés
Idegenforgalmi adó 2015
Idegenforgalmi adó 2016
Nyilatkozat igénybe vett idegenforgalmi adómentességről
Önellenőrzési lap
Bejelentés tartózkodás utáni idegenforgalmi adó alóli mentesség megszerzéséhez
Bevallás az idegenforgalmi adóról (ÁNYK-val kitölthető és ügyfélkapun beküldhető)
Adóbejelentkezési lap tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adóhoz (ÁNYK-val kitölthető és ügyfélkapun beküldhető)
Önellenőrzési lap beszedett tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adóról (ÁNYK-val kitölthető és ügyfélkapun beküldhető)

Iparűzési adó

Tájékoztató az iparűzési adóról
Tájékoztató a feltöltésről
Bejelentkezés, változásbejelentés
Bejelentkezés, változásbejelentés( ÁNYK-val kitölthető)
Helyi iparűzési adó bevallás 2011 (ÁNYK-val kitölthető)
Helyi iparűzési adó bevallás 2012 (ÁNYK-val kitölthető)
Helyi iparűzési adó bevallás 2013 (ÁNYK-val kitölthető és ügyfélkapun beküldhető)
Helyi iparűzési adó bevallás 2014 (ÁNYK-val kitölthető és ügyfélkapun beküldhető)
Helyi iparűzési adó bevallás 2015 (ÁNYK-val kitölthető és ügyfélkapun beküldhető)
Helyi iparűzési adó bevallás 2016 (ÁNYK-val kitölthető és ügyfélkapun beküldhető)
Helyi iparűzési adó bevallás 2017 (ÁNYK-val kitölthető és ügyfélkapun beküldhető)
Helyi iparűzési adó bevallás 2010
Helyi iparűzési adó bevallás 2011
Helyi iparűzési adó bevallás 2012
Helyi iparűzési adó bevallás 2013
Helyi iparűzési adó bevallás 2014
Helyi iparűzési adó bevallás 2015
Kitöltési útmutató 2010 
Kitöltési útmutató 2011
Kitöltési útmutató 2013
Kitöltési útmutató 2014
Ideiglenes iparűzési adóbevallás
Kitöltési útmutató ideiglenes iparűzési adóbevalláshoz
Önellenőrzés
Bevallás feltöltési kötelezettséghez

Adóelőleg módosítás 2017_II félév
Kérelem helyi iparűzési adóelőleg módosítására 2017. II. félév. (ÁNYK-val kitölthető és ügyfélkapun beküldhető)
Nyilatkozat őstermelői tevékenységből származó bevételről
Önellenőrzési lap az iparűzési adó helyesbítéséhez (ÁNYK-val kitölthető és ügyfélkapun beküldhető)
Nyilatkozat őstermelői tevékenységből származó bevételről (ÁNYK-val kitölthető és ügyfélkapun beküldhető)

Magánszemélyek kommunális adója

Tájékoztató
Megállapodás magánszemélyek kommunális adója és építményadóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról
Bevallás
Bevallás a magánszemély kommunális adójáról, Megállapodás (ÁNYK-val kitölthető és ügyfélkapun beküldhető)

Szemétszállítási díj

Kérelem üres lakásra vonatkozó mentességhez
Kérelem 70 év feletti egyedülállónak
Kérelem rendszeres szociális segélyben részesülőnek
Kérelem időskorúak járadékában részesülőnek
Kérelem 60 literes edényzet használatára
Kérelem lakóingatlant egyedül használónak hatósági igazoláshoz 

Talajterhelési díj

Útmutató a talajterhelési díj bevallásához 2011
Talajterhelési díj bevallása 2011
Útmutató a talajterhelési díj bevallásához 2012
Talajterhelési díj bevallása 2012
Útmutató a talajterhelési díj bevallásához 2013
Talajterhelési díj bevallása 2013
Talajterhelési díj bevallása 2014
Útmutató a talajterhelési díj bevallásához 2015
Talajterhelési díj bevallása 2015
Kérelem 70 év feletti egyedülálló részére mentességhez
Kérelem egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban/időskorúak járadékában részesülőnek mentességhez
Kérelem lakhatási támogatásban/rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőnek mentességhez
Kérelem mentességhez a rákötés aránytalanul magas költsége miatt

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója

Adatlap
Kitöltési útmutató
Kifizetői bevallás
Kitöltési útmutató kifizető részére
Magánszemély bevallása
Kitöltési útmutató magánszemély részére

Egyéb

Bejelentkezés, változásbejelentés
Kérelem adóigazoláshoz
Tájékoztató az illetékekről adóigazoláshoz
Kérelem adóhatósági igazolás kiállításához (ÁNYK-val kitölthető és ügyfélkapun beküldhető)
Nyilatkozat adómentességről
Túlfizetés átvezetési kérelem
Túlfizetés visszautalási kérelem
Átvezetési kérelem adószámlán lévő túlfizetés rendezéséhez (ÁNYK-val kitölthető és ügyfélkapun beküldhető)
Kiutalási kérelem folyószámlán mutatkozó túlfizetés rendezéséhez (ÁNYK-val kitölthető és ügyfélkapun beküldhető)

Méltányosság

Tájékoztató
Adatlap magánszemély fizetési könnyítésre
Méltányossági kérelem magánszemély részére (ÁNYK-val kitölthető és ügyfélkapun beküldhető) 
Méltányossági kérelem gazdasági társaság vagy egyéb gazdálkodó szervezet részére (ÁNYK-val kitölthető és ügyfélkapun beküldhető) 
Méltányossági kérelem egyéni vállalkozó részére (ÁNYK-val kitölthető és ügyfélkapun beküldhető)

Jövedéki adó

Tájékoztató
Bejelentés desztilláló berendezésről
Bevallás előállított párlat után
Bejelentés magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés tulajdonjogának megszerzéséről, valamint a bejelentett adatokban történt változásról 
(ÁNYK-val kitölthető és ügyfélkapun beküldhető)
Bevallás előállított magánfőző párlat után (ÁNYK-val kitölthető és ügyfélkapun beküldhető)

Települési adó

Tájékoztató
Települési adó bevallás
elepülési adó bevallás pótlap

Mezőőri járulék

Bejelentés mezőőri járulékról (bérlet)
Bejelentés mezőőri járulékról (eladás)
Bejelentés mezőőri járulékról (módosulás)
Bejelentés mezőőri járulékról (öröklés)
Galéria