Városüzemeltetés

Az iroda elérhetősége
 

Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda
földszint 28-as iroda

Telefonszám: 52/381-411 129-es vagy 133-as mellék

Városüzemeltetési nyomtatványok

Közterületbontás kérelem
Közúzkezelői hozzájárulás kérelem
Hatósági bizonyítvány kérelem (3.000 Ft illeték)

Közterületfoglalási nyomtatványok

Közterület használat iránti kérelem

Letölthető nyomtatványok

Fakivágási engedély kérelem
Méhészkedés nyilvántartásba vétele
Ebösszeíró adatlap
Változás bejelentő lap
Kérelem hirdetmény/választási plakát/megállító tábla/hirdető berendezés elhelyezése iránt

Közterület-felügyelők feladatköre: Közterület-foglalással kapcsolatos ügyintézés, szabálytalanságok megelőzése. Említettekkel kapcsolatos lakossági bejelentésekre történő reagálás, ezért az alábbi intézkedést igénylő esetekben kereshetők:

ingatlanok előtti közterület nem megfelelő tisztántartása,
nyílt és burkolt árkok, és kapcsolódó átereszek nem megfelelő karbantartása,
zöldterületi sávok gondozatlansága esetén
közterületi nem rendeltetésszerű használata esetén-, környezetszennyezés-, szeszesital-fogyasztás esetén
illegális háztartási hulladékszállítás estén
szabálytalan közterületi járműtárolás,
építési engedély nélküli építkezések,
az eltűnt, vagy sérült, javításra szoruló KRESZ táblák jelzések esetén
az engedély nélküli közterület-, vagy útfelbontások esetén
szakszerűtlen, balesetveszélyt jelentő közműépítés vagy bekötés
a szakszerűtlen közműbekötések, vagy felfagyások, avulások okozta útkátyúkra,
az utak felszíni vízelvezetését akadályozó padka feltöltődésekre, gazosodásokra,
balesetveszélyessé, illetve kényelmetlenné váló járda szakaszokra,
kiszáradt, megcsonkított, pótlásra érdemes fákra,
közterületi árkokba illegális trágyalé kivezetések létesítésére,
közúti közlekedést veszélyeztető, KRESZ táblákat takaró növényekre, lombosodásra, illegális szemét és dög elhelyezésekre

Szezonális jellegű rendszeresen előforduló szabálytalanságok lehetnek:

az éjszakai ellenőrzések során észlelt közvilágítási gondokra.
télen járdák síktalanítása
ősszel és koratavasszal a belvízvédekezés érdekében átereszek tisztíttatása, árkok gaztalanítása, szándékos árokfeltöltések felszámolása,
mezőgazdasági idényben takarmányozók közterületi tárolása stb.
nyáron ingatlanok előtti zöldterület gaztalaníttatása
és a hivatal vezetésétől időszakonként célfeladatként megjelöltek.

Elérhetőség: Péter Gergő: 06-30/849-4080 vagy a 381-411/141 telefonszámon munkaidőben, illetve személyesen hétköznapokon a Polgármesteri Hivatal 26-os irodájában, ügyfélfogadási időben 11:30-12:00 és 15:30-16:00, illetve a megadott telefonszámokon SMS-ben és a kozteruletfelugyelet@hajdunanas.hu e-mail címen.

Továbbá tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a közterületi közvilágítás meghibásodásával kapcsolatos bejelentést tehetnek a Városfejlesztési- és Gazdálkodási Irodában a közterület-felügyelőknél vagy a szolgáltatást végző Mezei-Vill Kft. ingyenesen hívható  06-80-204-270 telefonszámán.

Gyepmester feladatköre: Polgármesteri Hivatal felhívására, illetőleg a hozzá érkező lakossági jelzés alapján kóbor állatok befogása illetve minden, pl. a közúton talált állathullának történő kiszállítása a gyepmesteri telepre, a hulladéktemetőbe.

Elérhetőség: Nagy Zoltán Hajdúnánás, Tanya 31. vagy a 06-30/490-1091 illetve a 381-953 telefonszámon.

Galéria