Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést g

4024 Debrecen, Piac u. 54.  4002 Debrecen, Pf.: 83.  Tel.: 52/504-100  Fax: 52/504-105
Email: hivatal@hbmkh.hu
Rácz Róbert kormánymegbízott 52/504-102 Megyeháza I. emelet 102.
Vasas Lászlóné Dr. főigazgató 52/504-136 Megyeháza j. I. emelet 104.
       
       
KORMÁNYMEGBÍZOTTI KABINET
4024 Debrecen, Piac u. 54.  4002 Debrecen, Pf.: 83.  Tel.: 52/504-100  Fax: 52/504-105
Email: kabinet@hbmkh.hu
Nagy Ildikó sajtóreferens 52/507-576 20/8047310nagy.ildiko@
hbmkh.hu
Megyeháza I. emelet 102.
       
TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLY
4024 Debrecen, Piac u. 54.  4002 Debrecen, Pf.: 83.  Tel.: 52/504-100  Fax: 52/504-105
Email: torvenyesseg@hbmkh.hu
Dr. Fazakasné dr. Veszprémy Anna főosztályvezető 52/504-140 Megyeháza II. emelet 203.
Dr. Nagy Erika főosztályvezető-helyettes 52/504-141 Megyeháza II. emelet 208.
       
       
HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY
4024 Debrecen, Kossuth u. 12-14.  4002 Debrecen, Pf.: 83.  Tel.: 52/523-802  Fax: 52/500-620
Email: hatosag@hbmkh.hu
Kálmánné Buglyó Judit főosztályvezető-helyettes 52/523-802 II. emelet 265.
       
       
OKTATÁSI FŐOSZTÁLY
4024 Debrecen, Piac u. 54.  4002 Debrecen, Pf.: 83.  Tel.: 52/504-120, 52/504-121  Fax: 52/504-106
Email: oktatas@hbmkh.hu
Filep Miklós főosztályvezető 52/504-110 Megyeháza Új ép. I. emelet 109.
       
       
PÉNZÜGYI FŐOSZTÁLY
4024 Debrecen, Piac u. 54.  4002 Debrecen, Pf.: 83.  Tel.: 52/504-100  Fax: 52/504-188
Email: penzugy@hbmkh.hu
Tóthné Bélteky Rozália főosztályvezető 52/504-180 Megyeháza I. emelet 106.
       
       
KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY
4024 Debrecen, Piac u. 54.  4002 Debrecen, Pf.: 83.  Tel.: 52/504-100  Fax: 52/504-105
Email: koordinacio@hbmkh.hu
Tapolcai Zoltán főosztályvezető 52/504-139 Megyeháza Földszint 2.
       
       
JOGI ÉS PERKÉPVISELETI OSZTÁLY
4024 Debrecen, Piac u. 54.  4002 Debrecen, Pf.: 83.  Tel.: 52/504-100  Fax: 52/504-105
Email: hivatal@hbmkh.hu
Dr. Bagosi Mária osztályvezető 52/504-127 Megyeháza Új ép. Földszint 7/d
       
       
HUMÁNPOLITIKAI FŐOSZTÁLY
4024 Debrecen, Piac u. 54.  4002 Debrecen, Pf.: 83.  Tel.: 52/504-100  Fax: 52/504-105
Email: human@hbmkh.hu
       
       
INFORMATIKAI FŐOSZTÁLY
4024 Debrecen, Piac u. 54.  4002 Debrecen, Pf.: 83.  Tel.: 52/504-100  Fax: 52/504-195
Email: informatika@hbmkh.hu
Séráné Gargya Emese főosztályvezető 52/504-193 Megyeháza Földszint 12.
       
       
SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL
4025 Debrecen, Miklós u. 4.  4002 Debrecen, Pf.: 83.  Tel.: 52/504-153  Fax: 52/526-370
Email: gyamhivatal@hbmkh.hu
Ferencz Zoltánné mb. hivatalvezető 52/504-152 Földszint 4.
       
       
ÉPÍTÉSÜGYI HIVATAL
ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ
4026 Debrecen, Darabos u. 9-11. A épület  4002 Debrecen, Pf.: 83.  Tel.: 52/238-100
Email: allami.foepitesz@hbmkh.hu
Arató András István hivatalvezető,
állami főépítész
52/238-192 V. emelet 503.
ÉPÍTÉSFELÜGYELET
4026 Debrecen, Darabos u. 9-11. A épület  4002 Debrecen, Pf.: 83.  Tel.: 52/238-100
Email: epitesfelugyelo.debrecen@hbmkh.hu
Dr. Czipáné Kovács Mária építésfelügyelet vezetője 52/238-110 IV. emelet 404.
Galéria