Vadkárral kapcsolatos ügyek intézésével kapcsolatosan hivatalos kapcsolattartója
hajdunanas.hu | 2019.Mar.08. 12:12

HIRDETMÉNY

 

Tisztelt Földhasználók!

 

Az új 1996.évi LV. vadászati törvény 78.§ (1) a) pont szerint „A vadászatra jogosult a károk megelőzése érdekében köteles:

a) a földhasználók számára elérhető módon a vadkárral kapcsolatos ügyekben hivatalos kapcsolattartót megadni;”

 

Ezen HIRDETMÉNY-ben tájékoztatjuk Önöket, hogy a Hajdúnánás „Kossuth” Vt., 4080 Hajdúnánás, Nefelejcs u. 55., mint a 09-900660-108 vadászterület vadászatra jogosultja, a vadkárral kapcsolatos ügyek intézésével kapcsolatosan hivatalos kapcsolattartója:

 

Név: Tóth Péter

Levelezési cím: 4080 Hajdúnánás, Nefelejcs u. 55.

Telefonszám: 20-2272454

E-mail cím: tothpeterhn@gmail.com

 

Kérjük, hogy az Önök használatában álló ingatlanok 2018. évi őszi és a 2019. évi tavaszi –őszi vetéstervét (községhatár, hrsz, terület, növény megnevezése) a kapcsolattartó részére a vadkárelhárítási intézkedések azonnali megkezdése miatt írásban haladéktalanul elküldeni szíveskedjenek. Az elérhetőségek ismeretében kapcsolattartónk hamarosan megkeresi Önt és időpontot egyeztetnek a vadkárelhárítási feladatok megbeszélésére.

 

A minél gyorsabb megelőzések, intézkedések és az eredményes együttműködés érdekében, kérjük, hogy a kapcsolattartó részére az alábbi elérhetőségeket szíveskedjenek megadni:

 

Név; levelezési cím; telefonszám; e-mail.

 

Hajdúnánás, 2019. február 25.

Szólláth Tibor
elnök

Galéria