Csengőszó
hajdunanas.hu | 2019.Sep.10. 09:26

Még el sem hangzott az első tanórát jelző csengőszó, de már intézményünk Iskola és Polgári utcai intézményegysége hangos gyerekzsivajtól zengett augusztus 21–23. között. A leendő kis elsőseink izgatottan vártak a Csengőszó program foglalkozásaira.

Intézményünk mindig keresi az új lehetőségeket, módszereket, hogy tanítványaink minél sikeresebbek legyenek, az életben jól alkalmazható kompetenciák birtokába kerülhessenek. Ettől a tanévtől kezdődően a Hajdú – Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Hajdúnánási Tagintézményének munkatársai tartanak iskolaelőkészítő, iskolára hangoló foglalkozásokat, hogy a gyerekek óvodában fejlesztett készségeinek, képességeinek felelevenítésével megkönnyítsék a gyerekek beilleszkedését, iskolakezdését.

Nagy Angéla gyógypedagógus és logopédus foglalkozásain játékos formában a megfelelő beszéd, anyanyelvi fejlettség, tiszta hangok, grammatikailag helyes mondatalkotások, pontos, fejlett kifejezőkészség fejlesztése történt. Tóth – Reszegi Réka fejlesztőpedagógus számos játékkal a kognitív képességeket, úgymint figyelem, emlékezet, vizuális- és auditív percepciót fejlesztette. Az egyik legfontosabb készség a motoroskészség. Az írás és az olvasás megfelelő elsajátításához elengedhetetlen a mozgáskoordináció, mozgástervezés, finommotorika fejlesztése, szem – kéz koordináció és agyféltekék összehangolása. Ezek fejlesztése Pap Sándorné Piroska mozgásterapeuta foglalkozásain történtek. A Szakszolgálat többi munkatársa segített a foglalkozások előkészítésében, lebonyolításában.

A foglalkozások közötti szünetekben az osztályfőnökökkel, napközis nevelőkkel és az intézményekkel ismerkedhettek a gyerekek. Emellett a szülők is lehetőséget kaptak, hogy az iskolakezdéssel kapcsolatos kérdéseikre választ kapjanak.

A résztvevő gyerekek a három nap alatt lelkesen és ügyesen teljesítették a feladatokat, ezáltal is bizonyítva, készen állnak az iskolakezdésre. Szeptember 2-án már biztosan, felkészülten állnak az első osztály kihívásai elé. Reméljük, lelkesedésük kitart az év végéig! Mi segítünk ebben!

Ádámné Balog Erika

Bocskai István Általános Iskola

Galéria