Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületi ülés 2019. április 25. 8:30
hajdunanas.hu | 2019.Apr.17. 15:25

M E G H Í V Ó

 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján

2019. ÁPRILIS 25 –ÉN CSÜTÖRTÖKÖN – DE. 8,30 ÓRAI

kezdettel a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermébe   ö s s z e h í v o m .

 

Javasolt napirendi pontok:

1.) Polgármesteri jelentés
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Polgármesteri jelentés

2.) Beszámoló a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról, és előterjesztés az arról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Előt.-2018. évi beszámoló

3.) Előterjesztés az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 6/2018. (II. 23.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Előt.-Első lakáshoz jutók R mód

4.) Előterjesztés az önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Előt. - Vagyonrendelet módosítása R

5.) Előterjesztés a település tisztaságáról, a közterületek és ingatlanok rendjéről szóló 24/2004. (V. 3.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Előt.- Településtisztasági rend. mód.

6.) Előterjesztés a lakossági önerő bevonásával megvalósuló út- és járdaépítésről szóló 3/2018. (I. 26.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Előt.-lakossági önerő bev. R mód

7.) Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
Előadó: Dr. Kiss Imre jegyző

Előt.- SZSZB tagok választása

8.) Előterjesztés a költségvetési intézmények 2018. évi pénzügyi-gazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Előt.-Belső ellenőrzés 2018

9.) Előterjesztés a Versenytárgyalási Szabályzat és a Pályázati Szabályzat módosításáról és egyéges szerkezetbe foglalásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Előt. -Versenyeztetési Szabályzat mód.

10). Előterjesztés Hajdúnánás Város Egészségkoncepciója - „Szalay terv” elfogadásáról*
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

11.) Beszámoló Hajdúnánás város közbiztonsági és bűnügyi helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Besz.- Rendőrség besz. 2018

12.) Beszámoló a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. Hajdúnánáson végzett hulladékkezelési tevékenységével kapcsolatban
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Besz.-HHG Kft.

13.) Előterjesztés a Hajdúnánási Holding Zrt. tagvállalatainak 2018. évi közfeladatellátási beszámolójáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Előt.-Holding közfeladatellátási besz. 2018

14.) Előterjesztés a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) kérelméről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Előt.-HÉPSZOLG Kft. kérelme-strand

15.) Előterjesztés a Hajdúnánási Gyógyfürdő fejlesztési koncepciójáról elkészítéséről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Előt.-Fürdő fejlesztési koncepció

16.) Előterjesztés a távhőszolgáltatás biztosítására vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Előt.-Távhő közszolg. szerződés módosítása

17.) Előterjesztés a Hajdúnánási Óvoda (4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104. szám) intézményátszervezéséről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Előt.-Óvoda átszervezés

18.) Előterjesztés a Hajdúnánás Város Közművelődési Koncepciójához kapcsolódó Intézkedési Terv felülvizsgálatáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Előt.-Közművelődési Koncepció

19.) Előterjesztés a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14. szám) könyvtári intézményegységének 2018. évi beszámolójáról és 2019. évi szakmai munkatervének elfogadásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Előt.- Móricz P. Városi Könyvtár beszámolójáról

20.) Előterjesztés a Hajdúnánás Város főépítészi feladatok ellátásáról szóló megbízási szerződésről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Előt.- Marosán Andrea

21.) Előterjesztés a Hajdúnánás Városi Önkormányzat és a Hajdúnánási Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Előt.- RNÖ együttműködési megáll módosítása

22.) Előterjesztés a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió (4028 Debrecen, Simonyi u. 14. szám) támogatási kérelméről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Előt.- Baptista Tevékeny Szeretet Misszió támogatásáról

23.) Előterjesztés Hajdúnánás Város tervezett monográfiájának költségeiről*
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

24.) Előterjesztés civil szervezetek támogatásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Előt.- Civil szervezetek támogatásáról

25.) Tájékoztató Hajdúnánás közvilágítás korszerűsítéséről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Előt.-Közvilágítás korszerűsités

26.) Előterjesztés létesítendő csarnok pályázati úton történő hasznosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Előt.-Létesítendő csarnok hasznosítás

27.) Előterjesztés a 4080 Hajdúnánás, Mártírok útja 3. 1/5. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Előt.-Önk. tul. üres lakóingatlan értékesítése

28.) Előterjesztés önkormányzati ingatlan üres, beköltözhető forgalmi értékének jóváhagyásáról és a vételár megállapításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Előt. -Önk. ing. forg. ért. jóváh. és vételár megállapítása Ady E. krt. 35. fsz. 2

29.) Előterjesztés lakás pályázatra meghirdetett önkormányzati tulajdonú lakások szociális jelleggel történő bérbeadásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

30.) Előterjesztés határozott időtartamra, szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakás bérleti szerződésének meghosszabbításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

31.)  Körkérdés

 

 

Az elõterjesztéseket mellékletekkel együtt egyben zip formátumban letöltheti innen.

 

 

Hajdúnánás, 2019. április 15.

 

 

 

Szólláth Tibor
polgármester

Galéria