Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületi ülés 2019. június 27. 13:00
hajdunanas.hu | 2019.Jun.21. 08:01

M E G H Í V Ó

 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján

2019. JÚNIUS 27-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN – DU. 13,00 ÓRAI

kezdettel a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermébe   ö s s z e h í v o m .

 

Javasolt napirendi pontok:

1.)    Polgármesteri jelentés*
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

2.)    Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 28.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Előt.-2019. évi kv. R. mód.(2019.június)

3.)    Előterjesztés Hajdúnánás Város településképének védelméről szóló 13/2018. (VI. 29.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Előt.-Relepülésképi R. mód.

4.)    Előterjesztés a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény magasabb vezetői álláshelyének pályázati kiírására beérkezett pályázat elbírálásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Előt.-Könyvtár és Ht. beérk. pályázat elb

5.)    Előterjesztés a TRV Zrt. által üzemeltetett víziközművek 2018. évi üzemeltetési tevékenységének teljesítéséről szóló jelentésről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Előt.-TRV Zrt.

6.)    Előterjesztés a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel (1149 Budapest, Bosnyák tér 5. szám) megbízási szerződés megkötéséről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Előt.-Megbízási szerződés megkötése

7.)    Előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására igény benyújtásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Előt.-REKI 2019. június

8.)    Előterjesztés a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) kérelméről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Előt.-Hépszolg kérelem - htel 2019. június

9.)    Előterjesztés a fiatalok ösztönző támogatásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Előt.-EFOP ösztönző

10.) Előterjesztés nyári igazgatási szünet elrendeléséről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Előt.-Igazgatási szünet

11.) Előterjesztés a 499/42 helyrajzi számú ingatlan csere lehetőségének visszautasításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Előt.-a 499_42 hrsz-ú  ingatlan csere lehetőség visszautasításáról

12.) Előterjesztés önkormányzati tulajdonú, üres lakóingatlan értékesítéséről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Előt.-Önk. tul. üres lakóingatlan értékesítése

13.) Előterjesztés önkormányzati lakás közös megegyezéssel történő cseréjéről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Előt.-Lakáscsere  közös megegyezés

14.) Előterjesztés határozott időtartamra, szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások bérleti szerződésének meghosszabbításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

15.) Körkérdés

 

 

Az elõterjesztéseket mellékletekkel együtt egyben zip formátumban letöltheti innen.

 

 

Hajdúnánás, 2019. június 19.

 

 

 

Szólláth Tibor
polgármester

Galéria