Hajdúnánás Városi Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi ülés 2019. augusztus 14. 11:00
hajdunanas.hu | 2019.Aug.14. 10:26

M E G H Í V Ó

 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján

2019. AUGUSZTUS 14-ÉN SZERDÁN – DE. 11,00 ÓRAI

kezdettel a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermébe   ö s s z e h í v o m .

 

Javasolt napirendi pontok:

1.) Előterjesztés a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Előt.-KÖH SZMSZ módosítás GINOP

2.) Előterjesztés a Hajdúnánás Sportklub (4080 Hajdúnánás, Irányi u. 3. szám) kérelméről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Előt.-Sportklub 2019 08

3.) Előterjesztés Hajdúnánás Város víziközmű-rendszer 2020-2034. évi gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének jóváhagyásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Elöt.-Gördülő fejlesztési terv beruházási tervrész elfogadása

4.) Előterjesztés lakás pályázatra meghirdetett önkormányzati tulajdonú lakás piaci jelleggel történő bérbeadásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester


5.) Előterjesztés lakás pályázatra meghirdetett önkormányzati tulajdonú lakások szociális jelleggel történő bérbeadásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester


6.) Előterjesztés határozott időtartamra, szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások bérleti szerződésének meghosszabbításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester


7.) Előterjesztés önkormányzati lakás közös megegyezéssel történő cseréjéről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester


8.) Körkérdés

Az elõterjesztéseket mellékletekkel együtt egyben zip formátumban letöltheti innen.

 

 

Hajdúnánás, 2019. augusztus 12.

 

 

 

Szólláth Tibor
polgármester

Galéria