Pályázati felhívás ösztöndíjpályázatot hirdet az önkormányzat közigazgatási területén lévő középfokú intézményben
hajdunanas.hu | 2019.Jan.07. 10:16

Pályázati felhívás

 

 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ösztöndíjpályázatot hirdet az önkormányzat közigazgatási területén lévő középfokú intézményben:

 • a 9. évfolyam (szakközépiskola) I. félévére, előrehozott szakképzés esetén,
 • 11. évfolyam (szakközépiskola) I. félévére,
 • 13. évfolyam (szakgimnáziumra, érettségire épülő szakképzés) I. félévére

épülő iskolarendszerű nappali tagozatos szakképzésben résztvevő tanulók részére.

 

Az ösztöndíj időtartama: 5 hónap

Az ösztöndíj tervezett mértéke: minimum 4.000,- Ft/hó

Az ösztöndíjra pályázni lehet a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Információjában hozzáférhető mellékelt pályázati űrlapon.

A pályázatot a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatalnál írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.

 

A pályázat kötelező mellékletei:

 • a középfokú intézmény által kitöltött eredeti tanulói jogviszony-igazolás,
 • attól függően, hogy a tanuló melyik félévre vonatkozóan nyújt be pályázatot: másolat a tanuló félévi osztályzatáról, az intézmény eredeti hitelesítésével.

A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

 

A pályázat benyújtási helye, határideje: Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal

                                                                     2019. január 31.

 

Az ösztöndíj odaítéléséről a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt a 2019. februári képviselő-testületi ülésen.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a tanulmányi eredmény alapján történik. A tanulmányi eredmény megállapításánál a magatartás és szorgalom jegyet figyelembe kell venni.

 

Tanulmányi átlag:   

 • szakközépiskolai tanulóknál legalább 3.5,
 • szakgimnáziumban és érettségire épülő szakképzésben tanulóknál legalább 4.0

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

 

Az ösztöndíjból való kizáró tényező:

 • elégséges gyakorlati jegy,
 • osztályismétlés,
 • tanulói jogviszony megszűnése,
 • az intézmény vagy valamely hatóság által indított fegyelmi felelősségre vonás vagy eljárás.
 • 5 órát meghaladó igazolatlan hiányzás.

 

Az önkormányzat döntéséről 2019. március 10-ig írásban értesíti a pályázókat.

 

Pályázati űrlap letöltése

Galéria