Folyás Község Önkormányzata pályázatot hirdet falugondnok munkakör betöltésére
hajdunanas.hu | 2018.Jul.25. 15:01

Folyás Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. •alapján

pályázatot hirdet

Folyás Község Önkormányzata

falugondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő, heti 40 órás

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4095 Folyás, Kossuth u. 13.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Falugondnoki tevékenység ellátása a falugondnoki szolgálat szakmai programja alapján.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

  • Legalább 8 általános iskolai végzettség,
  • B kategóriás jogosítvány,
  • magyar állampolgárság,
  • büntetlen előélet,
  • cselekvőképesség,
  • falugondnoki tanfolyam elvégzése 1 éven belül.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Középfokú képesítés, egészségügyi, szociális végzettség,

•         20 km-es körzeten belüli lakóhely,

•         gépjárművezetői gyakorlat,

•         empátia,

•         jó kommunikációs készség,

•         jó írásbeli kifejező készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         rövid, fényképes szakmai önéletrajz

•         iskolai végzettségeket, képesítéseket igazoló okiratok másolata

•         erkölcsi bizonyítvány, vagy igényléséről igazolás

•         vezetői engedély másolata

•         pályázó nyilatkozata 3 hónap próbaidő vállalásáról

•         nyilatkozat a falu- és tanyagondnoki képzésen való részvétel vállalásáról

•     nyilatkozat arról (amennyiben hozzájárul), hogy a Képviselő-testület nyílt ülésen tárgyalja a benyújtott pályázatot

•     Pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Magyar Sándor polgármester nyújt, a 06/52 391-943-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Folyás Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4095 Folyás, Kossuth u. 13.),
  • elektronikus úton a folyas@gmail.com e-mail címre történő megküldésével.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A feltételeknek megfelelő jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat kiírója - érvényes pályázatok esetén is - fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 30.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Galéria