Pályázati felhívás gimnáziumi képzésben tehetséggondozó program
hajdunanas.hu | 2018.Jun.29. 10:42

Pályázati felhívás

 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tehetséggondozó programot hirdet
a város közigazgatási területén működő középfokú intézmény gimnáziumi képzésében továbbtanuló tehetséges diákok támogatására.

 

Az ösztöndíjban való részesülés feltétele:

  • 9. évfolyam I. félévére létrejött iskolarendszerű nappali tagozatos gimnáziumi képzésben tanulói jogviszony, vagy
  • hatosztályos gimnáziumi képzésben nyolcadik évfolyamon szerzett év végi bizonyítvány.

Az ösztöndíj időtartama: 10 hónap

Az ösztöndíj tervezett mértéke: minimum 5.000,- Bocskai Korona/hó

A tehetséggondozó programban részt vevő tanuló az ösztöndíj összegén kívül évente egy alkalommal utólagosan biztosított 10.000,- Ft összegű támogatás, hátránykompenzáció megállapítására jogosult, a szülő – tankönyvvásárlás vagy nyelvvizsgadíj kifizetését igazoló – írásbeli igénylését követően, amennyiben

  1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
  2. a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 200 %-t.

 

Az ösztöndíjra pályázni lehet a Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnáziumnál
(a továbbiakban: Gimnázium), illetve Hajdúnánás város honlapján hozzáférhető pályázati űrlapon.

 

A tanulóknak a pályázatokat (a pályázati űrlapot és mellékleteit) a Gimnázium részére kell benyújtani, aki azt az adott év szeptember 15-ig továbbítja az Önkormányzat részére.

A pályázati űrlapot a pályázó és az osztályfőnök által aláírva egy példányban kell benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei:

  • a Gimnázium által kitöltött eredeti tanulói jogviszony-igazolás,
  • a bizonyítvány másolata a tanév végi eredményéről, a Gimnázium eredeti hitelesítésével.

 

Bármely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

 

Az ösztöndíj odaítéléséről a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt az adott év szeptemberi képviselő-testületi ülésén.

Az ösztöndíj elbírálása a tanulmányi eredmény alapján történik. A tanulmányi eredmény megállapításánál a magatartás és szorgalom jegyet figyelembe kell venni.

Tanulmányi átlag: 5

 

Az ösztöndíjból való kizáró tényező:

  • igazolatlan hiányzás,
  • tanulói jogviszony megszűnése,
  • az intézmény vagy valamely hatóság által indított fegyelmi felelősségre vonás vagy eljárás.

 

Az önkormányzat döntéséről az adott év szeptember 30-ig írásban értesíti a pályázókat.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

 

Pályázati űrlap

 

Galéria