Pályázati felhívás ipar-kereskedelmi, általános hatósági ügyintéző álláshelyének betöltésére
hajdunanas.hu | 2018.May.17. 07:56

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Jegyzője                      

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

 

a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
ipar-kereskedelmi, általános hatósági ügyintéző

álláshelyének betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
kereskedelmi és ipari igazgatási feladatok, bejelentési és engedélyezési eljárások lefolytatásával összefüggő feladat- és hatáskörök, valamint közbiztonsági referensi feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, társadalomtudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga; vagy
 • Közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • felhasználói szintű számítógépes ismeret

 

A pályázat elbírálása szempontjából előnyt jelent, ha a pályázó anyakönyvvezetői ismeretekkel is rendelkezik.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 45/2012. (III. 20) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti fényképes önéletrajz
 • iskolai végzettséget, szakképesítéseket igazoló dokumentumok másolata
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kiss Imre jegyző nyújt, az
52/381-411/104-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HAJ/9775-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: ipar-kereskedelmi, általános hatósági ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázó(ka)t a jegyző hallgatja meg, ezt követően történik a jegyző döntése alapján
- a polgármester egyetértésével - az ügyintéző kinevezése. A kinevezési jogkör gyakorlója 6 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.hajdunanas.hu – 2018.05.16.
 • Hajdúnánási Újság – 2018.05.24.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartjuk.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018.05.22.

 

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Galéria