Pályázati felhívás Mártírok útja 7. fsz. 2. piaci jellegű bérlakás
hajdunanas.hu | 2018.Apr.11. 07:46

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

piaci jelleggel bérbe adandó lakásra

Ügyiratszám:  

Ügyintéző:       Dr. Kovács Tamás

Elérhetőség:    52/381-411/154

Kifüggesztés időpontja:          2018. április 11.

A levétel időpontja:                2018. április 27.

1. Pályázható lakás:

            Címe:                                      4080 Hajdúnánás, Mártírok útja 7. fsz. 2. ajtó

            Helyrajzi száma:                      2832/4/A/2

            Alapterülete:                           54 m2

            Szoba száma:                           2 szoba

            Komfort fokozata:                  összkomfortos

            Havi lakbér összege:               18.900,- Ft

            Közös költség összege:           6.480,- Ft (120,- Ft/m2)

            Óvadék összege:                     56.700,- Ft (3 havi lakbér)

 

2. Bérbeadás időtartama:

A piaci alapon bérbe adott lakás esetén a bérleti szerződés 3 éves határozott időtartamra köthető. A piaci alapon bérbe adott lakás esetén a bérlő kérésére a bérleti szerződés egy alkalommal, legfeljebb további
3 évvel meghosszabbítható, amennyiben

a) a bérlőnek nincs bérleti díj, közös költség, közüzemi díj vagy helyi adó tartozása, és

b) a bérlő a lakás karbantartásáról gondoskodott.

 

3. A lakás a helyszínen megtekinthető:

2018. április 17-én             1000-1030 óra között

2018. április 24-én             1400-1430 óra között

 

4. A pályázat benyújtásának módja: 2018. április 27-én, 1200 óráig az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Csoportjánál (udvari épület). Formanyomtatványt is itt lehet kérni, illetve a http://www.hajdunanas.hu/ugyintezes/lakasugy honlapon is megtalálható.

 

5. Pályázati versenytárgyalás ideje, helye: 2018. május 03-án 1400 óra, a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal „Kis tanácskozó” terme. A pályázóknak külön értesítést nem küldünk!

 

6. A pályázat elbírálásának módja:

A piaci alapon meghirdetett lakások bérbeadása versenyeztetési eljárással történik. A versenytárgyaláson csak az a pályázó vagy meghatalmazottja vehet részt, aki pályázati ajánlatát az előírt időben és tartalommal benyújtotta. A pályázók közül a bérlő személyét a képviselő-testület jelöli ki.

 

A piaci alapú lakásra pályázók közül az részesül előnyben, aki a lakbér előzetes egyösszegű megfizetését a meghirdetett - legalább 6 havi - összeghez képest hosszabb időtartamra szólóan vállalja.

 

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot - indoklás nélkül is - eredménytelennek minősítse!

 

Hajdúnánás, 2018. április 10.                                           

 

 

Dr. Juhász Endre
alpolgármester

Galéria