Pályázati hirdetmény műszaki ügyintéző álláshelyének betöltésére.
hajdunanas.hu | 2018.Sep.05. 09:39

 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Jegyzője                        
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

 

a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 

műszaki ügyintéző

álláshelyének betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Településfejlesztési-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör. Az önkormányzat által meghatározott magasépítési és/vagy mélyépítési beruházási, fejlesztési, felújítási és fenntartási feladatok előkészítése, lebonyolítása. Ehhez kapcsolódó pályázatok, közbeszerzési vagy beszerzési eljárások előkészítésében és végrehajtásában való részvétel.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés; vagy
 • Műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági, környezetgazdálkodási szakképesítés
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • felhasználói szintű számítógépes ismeret

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Magasépítő vagy mélyépítő tapasztalat
 • Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, közlekedésmérnök-, település-fejlesztési mérnök felsőfokú szakképzettség, vagy
 • Műszaki középiskolai vagy technikus végzettség: magasépítő- mélyépítő-, épületgépész- építőgépész-, közlekedésépítő szakirányban,
 • Költségvetés készítő program ismerete,
 • "B" kategóriás jogosítvány
 • Legalább 2 év építőipari kivitelezésben szerzett szakmai gyakorlat, beruházások előkészítésben való jártasság vagy beruházások bonyolításban szerzett tapasztalat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 45/2012. (III. 20) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti fényképes önéletrajz
 • iskolai végzettséget, szakképesítéseket igazoló dokumentumok másolata
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. október 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 05.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kiss Imre jegyző nyújt, az
52/381-411/104-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HAJ/15087-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázó(ka)t a jegyző hallgatja meg, ezt követően történik a jegyző döntése alapján
- a polgármester egyetértésével - az ügyintéző kinevezése. A kinevezési jogkör gyakorlója 6 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.hajdunanas.hu – 2018.09.05.
 • Hajdúnánási Újság – 2018.09.20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartjuk.
Igény esetén önkormányzati szolgálati lakást biztosítunk.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018.09.10.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

 

 

 

 

 

Galéria