PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY piaci jelleggel bérbe adandó lakásra Bocskai utca 63-65. C. 1/5
hajdunanas.hu | 2019.Feb.04. 15:57

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

piaci jelleggel bérbe adandó lakásra

 

 

1. Pályázható lakás:

            Címe:                                       4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 63-65. C. 1/5.

            Helyrajzi száma:                        4861\A\56

            Alapterülete:                              40.43 m2

            Szoba száma:                            1 szoba

            Komfort fokozata:                    összkomfortos

            Havi lakbér összege:                  15.363,- Ft

            Közös költség összege:             4.043,- Ft (100,- Ft/m2)

            Óvadék összege:                       46.089,- Ft (3 havi lakbér)

 

2. Bérbeadás időtartama:

A piaci alapon bérbe adott lakás esetén a bérleti szerződés 3 éves határozott időtartamra köthető. A piaci alapon bérbe adott lakás esetén a bérlő kérésére a bérleti szerződés egy alkalommal, legfeljebb további
3 évvel meghosszabbítható, amennyiben

a) a bérlőnek nincs bérleti díj, közös költség, közüzemi díj vagy helyi adó tartozása, és

b) a bérlő a lakás karbantartásáról gondoskodott.

3. A lakás a helyszínen megtekinthető:

2019. február 07-én                 0900-0930 óra között

2019. február 14-én                 1400-1430 óra között

4. A pályázat benyújtásának módja: 2019. február 20-án, 1200 óráig az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Csoportjánál (udvari épület). Formanyomtatványt is itt lehet kérni, illetve a http://www.hajdunanas.hu/ugyintezes/lakasugy honlapon is megtalálható.

5. Pályázati versenytárgyalás ideje, helye: 2019. február 20-án 1400 óra, a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal „Kis tanácskozó” terme. A pályázóknak külön értesítést nem küldünk!

6. A pályázat elbírálásának módja:

A piaci alapon meghirdetett lakások bérbeadása versenyeztetési eljárással történik. A versenytárgyaláson csak az a pályázó vagy meghatalmazottja vehet részt, aki pályázati ajánlatát az előírt időben és tartalommal benyújtotta. A pályázók közül a bérlő személyét a képviselő-testület jelöli ki.

A piaci alapú lakásra pályázók közül az részesül előnyben, aki a lakbér előzetes egyösszegű megfizetését a meghirdetett - legalább 6 havi - összeghez képest hosszabb időtartamra szólóan vállalja.

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot - indoklás nélkül is - eredménytelennek minősítse!

 

Hajdúnánás, 2019. február 04.                                           

Szólláth Tibor
polgármester

Galéria