Hajdúnánás Város logó
Köszöntjük Gabriella nevű látogatóinkat!
2017. december 12.
Hírek >> Aktuális hírek
ArchívumGyermekvédelmi Tanácskozás Hajdúnánáson

2013. március 29-én a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde Kossuth utcai épületében Gyermekvédelmi Tanácskozást tartottak az intézmény munkatársai.

A szakmai konferenciára a település minden gyermekekkel és fiatalkorúakkal foglalkozó közintézményéből érkeztek érdeklődők. A tanácskozást Szólláth Tibor polgármester úr nyitotta meg.

A megnyitót követően Nagyné Juhász Krisztina intézményvezető ismertette a szolgálat 2012-ben végzett munkáját, kiemelve az elmúlt két évben sikeresen lezajlott Szociális Földprogramot, amelynek ötlete először 2010-ben körvonalazódott.

A Szociális Földprogram levezénylése a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és a Hajdúnánás Városi Önkormányzat összefogásával valósulhatott meg.

A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat gondozásában lévő családok közül két éve 57 család vett részt a programban, 30 család önkormányzati tulajdonban lévő földterületen, 27 család a saját kertjében kezdhette meg a művelést.

A tavalyi évben már 85 család foglalkozott konyhakerti növénytermesztéssel, emellett egy előzetes igényfelmérést követően állattartással is bővült a program, így baromfi tartásra is lehetőség adódott.

Az intézményvezető elmondta, hogy folyamatosan nyomon követték a résztvevők boldogulását: tanácsadásokkal és látogatásokkal segítették a gazdálkodókat. Az 500-800 négyzetméteres parcellákon átlagosan 30-100 ezer forint értékű termény lett, amely motivációt jelentett a családok számára. A program céljaként fogalmazódott meg, hogy lehetőség szerint minél kevesebb olyan család legyen, akiknek a mindennapok során nélkülözniük kell az élelmiszert.  


Tovább

Tisztelt Lakosság!

Nyilvántartásunk alapján 2013. évben Hajdúnánáson 880 adózó kötelezett talajterhelési díj megfizetésére. Az egységdíj 10-szeresére történő emelkedése miatt Hajdúnánás Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a mentességek szélesebb körben történő megadása kapcsán – új rendeletet alkotott, azzal a szándékkal, hogy könnyítse a lakosságra nehezedő terheket. Amennyiben valaki 2012. évben a lentebb részletezett kedvezmények valamelyikére jogosult volt, és egy nyomtatványt kitöltve kéri a talajterhelési díj megfizetése alóli mentességet, a kérelmet eljuttatja a Közös Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Irodájának Adócsoportjához úgy mentesülhet a díj megfizetése alól.

A kérelem beszerezhető a Közös Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Irodájának Adócsoportjánál és letölthető innen is.

A környezet és természet védelme, terhelésének mérséklése, a környezethasználóknak a környezet és természet megóvását szolgáló tevékenységre való ösztönzése, valamint a környezet- és természetvédelem költségvetési forrásainak biztosítása érdekében az Országgyűlés megalkotta a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvényt.

A törvény célja, hogy elősegítse a környezetbe történő anyag- vagy energia kibocsátás csökkentését, a környezet és természet megóvása érdekében a leghatékonyabb megoldások alkalmazását, valamint az állam és a környezethasználók közötti arányos teherviselést.

2012. február 01. napjától a korábbi 120,-Ft/m3 helyett 1.200,-Ft/m3 összegben került meghatározásra a talajterhelési díj egységdíjának mértéke. Hajdúnánás "érzékeny" besorolású terület, így a fizetendő összeg 1,5-ös szorzóval számítandó. Ez azt jelenti, hogy egy köbméter ivóvíz-fogyasztás után 1.800,- forint talajterhelési díjat kell megfizetni.

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz.


Tovább

TÁJÉKOZTATÁS

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatósága és az Erdészeti Tudományos Intézet (ERTI) által működtetett Országos Erdőkár Nyilvántartó Rendszer (OENyR) a 2013. évre fokozódó gyapjaslepke (Lymantria dispar) károsítást, illetve károsításveszélyt regisztrált.  

Az előzetes felmérések alapján a petecsomók száma igen magas, amiből esetlegesen arra lehet következtetni, hogy a majdan kikelő lárvák nem csak az erdőterületeken, hanem mezőgazdasági területeken,  így  a  kultúrnövényeken,  házikertekben,  díszfákon,  gyümölcsfákon,  szőlőn  is károsíthatnak majd.  

Ezen túlmenően a hernyóinak szőre érzékeny bőrűeken viszketést és bőrpírt, elvétve hólyagokat okozhat.

Az  erdőről,  az  erdő  védelméről  és  az  erdőgazdálkodásról  szóló  2009.  évi  XXXVII.  törvény  57.  § alapján  az  erdőgazdálkodó  –  ennek  hiányában  a  tulajdonos  vagy  jogszerű  használó  -  köteles többek  között  az  erdő  egészségi  állapotát  figyelemmel  kísérni,  és  az  erdőt  veszélyeztető  káros hatások kártételének megelőzéséhez és az ellenük való védekezéshez szükséges intézkedéseket megtenni. 

Tovább >>>LAKOSSÁGI FELHÍVÁS!
a tavaszi szabadtéri tüzek időszakára való felkészülés, továbbá a tűzesetek megelőzése érdekében

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 43/2012. (XI. 30.) Önkormányzati Rendeletével az avar és kerti hulladék égetés, valamint szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól rendeletet alkotott, melyben
- az avar és kerti hulladék ártalmatlanítás szabályaira,
- a szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozó szabályokra hívja fel a figyelmet.

Az Önkormányzati Rendelet 3. § (1) bekezdése szerint „Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet. A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet.”

A (7) bekezdés alapján „Az avar és kerti hulladék közterületen történő elégetése tilos.”

A rendelet 5. §-a rendelkezik a szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról: Szabadtéren tüzet gyújtani és tüzelő berendezést használni csak szélmentes időben, a környezet zavarása nélkül lehet, és csak úgy, hogy az a környezetre tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.”

...tovább az Önkormányzati Rendeletre
Felhívom a lakosságot, a gondozatlan telkek, területek tulajdonosait, hogy lakókörnyezetüknek az éghető gaztól, szeméttől, száraz növényzettől való megtisztítást végezzék el.
A szabálytalan tűzgyújtás helyszíni bírság kiszabását, illetve szabálysértési feljelentés kezdeményezését vonja maga után.

                                                                                   Dr. Kiss Imre
                                                                                         jegyző

Figyelem

Borsod Volán Személyszállítási Zrt.  értesíti a közösségi közlekedést igénybevevőket, hogy 1369 Miskolc-Polgár-Hajdúnánás autóbuszvonalon a munkanapokon Hajdúnánás, Ady E. krt. 32. szám megállóhelytől  9,00 órakor Miskolc autóbusz-állomásra induló 448. számú járatot 10 perccel később 9,10 órakor közlekedteti, a járat Tiszaújváros autóbusz-állomásról 10.00 órakor indul tovább.
A fenti módosításra a járatok, 1372 Miskolc-Polgár-Debrecen-Hajdúszoboszló vonalon bevezetésre került, integrált közlekedéséhez történő illeszkedése miatt került sor.
 
A Borsod Volán a közösségi közlekedést igénybevevők megértésé kéri és kellemes utazást kíván.


Megújult az I. világháborús emlékmű

2012-ben a Hajdúnánás városközpontjában álló Kossuth szobor mellett 85 év után a Hősök Emlékműve is megszépült.

A szobor története 1924-ben kezdődött, az első világháborút követően a Nemzetgyűlés törvényben határozott arról, hogy a hadszínterek magyar hősi halottai számára minden településen „műemlékeket” kell állítani. A város vezetése és a lakosság összefogásával közel egy évig tartó gyűjtési folyamat indult, melynek eredményeként 1925 végére együtt is állt a szobor költsége, amely terményre átszámítva negyven vagon búza árát jelentette.

Kalotay Kreipel Ottó műve az első világháborúban elesett 642 hősi halált halt honvéd emlékére készült, a múlt és a jelen egymásba fonódását szimbolizálja.

A kétalakos bronzszobor közadakozás, illetve támogatók segítségével valósult meg, végleges helyét és formáját több elképzelést követően 1927 szeptemberében nyerte el. Az alkotás az első világháborús emlékművek között páratlan, mivel a veszteség és a fájdalom helyett az erőt, a bátorságot, illetve a generációk közötti kapcsolat létezését szimbolizálja, hiszen erre utal a műalkotás neve is: „A hajdú hős szelleme lelkesíti az utódot”.

A bronzból készült alkotást nem kímélte az idő vasfoga, az évtizedek alatt az öntési hibákból eredően több helyen korrodálódott, így a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012 márciusában támogatási kérelmet nyújtott be a Nemzeti Erőforrás Minisztériumához a köztéri szobor restaurálására. A kérelem pozitív elbírálásban részesült, Dr. Réthelyi Miklós miniszter úr a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretéből 2 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a világháborús szobor restaurálására, újraavatására.


Tovább

Sajtóközlemény

munkahelyteremtés Uniós támogatásból hajdúnánáson
2013. január 31.

A Greenfield Park Kft. közel 25 millió forint uniós támogatást nyert munkahelyteremtésre az Új Széchényi Terv Foglalkoztatási Programja keretében, „Hímző gépek beszerzése megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása céljából” című pályázatával.

A projekt keretében a Greenfield Park Kft. beszerzett négy olyan hímző gépet, amelyek megfelelnek a megváltozott munkaképességűek munkahelyi igényeinek.
A gépek megvásárlásával a cég négy megváltozott képességű munkavállaló számára teremtett munkahelyet, akik 2013. január 30–ától kezdődően dolgoznak a beszerzett gépeken. A Greenfield Park Kft. egy éves foglalkoztatási kötelezettséget vállalt az új munkavállalók foglalkoztatására.

A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása többletköltséget jelent a munkáltatók számára, ezen költségek megtérítése a foglalkoztató számára növelheti a megváltozott munkaképességű munkavállalók iránti keresletet, és így elősegíti sikeres elhelyezkedésüket és munkában maradásukat.

A pályázat támogatást nyújt a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához szükséges eszközök, berendezések beszerzéséhez, átalakításához, valamint a munkahelyek és a munkaeszközök korszerűsítéséhez.


Tovább

Fontos teendők a fűtési szezon előtt

Ismét beköszöntött az ősz, és ezzel együtt hamarosan jön a hideg is. Az emberek ilyenkor igyekeznek beüzemelni a több hónapja kikapcsolt állapotban lévő fűtőkészülékeket.

Néhány fontos szabály, amire érdemes odafigyelni!

Ez az időszak a kéményrendszerek és a fűtőberendezések felülvizsgálatának az időszaka. A fűtési idény főleg az egyedi fűtéssel rendelkező családi házaknál jelenthet tűzvédelmi problémát. A gázkazánok, fali vízmelegítők, konvektorok, vegyes tüzelésű kazánok, cserépkályhák és az ezek szerves részét képező füstelvezető kémények megannyi veszély forrásai lehetnek.

Az elmúlt évben is több áldozatot követelt Magyarországon a szén-monoxid mérgezés, pedig kellő óvatossággal és körültekintéssel ezek a tragédiák elkerülhetőek lennének.

A balesetek nagy részének sajnos az az oka, hogy rendszeresen elmarad a berendezések ellenőrzése és karbantartása, pedig a készülékek életkorával a meghibásodás gyakorisága növekszik.

A kémények évenkénti ellenőrzését, majd legalább négyévenkénti műszaki felülvizsgálatát jogszabály írja elő, azonban a lakosság eltérő véleménnyel fogadja a szakemberek megjelenését.


Tovább

Idősek Világnapja Hajdúnánáson

 

2012. október 1-je, az Idősek Világnapja alkalmából Hajdúnánás városában is meghitt ünnepséget tartottak hétfő délután a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ színháztermében. Az ünnepségen mintegy 120 időskorú hajdúnánási lakos vett részt. A világon csaknem 600 millió idős emberről emlékeznek meg ilyenkor. Az idősek munkájának eredménye a jelen, melyben a fiatalabb generáció él, számukra a pihenés ideje jött el, ez a nap az ő tiszteletükről szól. A hajdúnánási időseket Szabóné Marth Éva, a MOISB elnöke köszöntötte. Már hagyomány, hogy kulturális műsorral is kedveskednek az időseknek, Steve Taylor pánsípművész varázsolt felejthetetlen pillanatokat a színházterembe. Az ünnepség megrendezése szép példája az összefogásnak. Az arcokon megelégedettség és hála látszott, és ez erőt adhat a folytatáshoz mindazoknak, akik hozzájárultak ehhez a délutánhoz. Azon kell dolgoznunk, tevékenykednünk valamennyiünknek, hogy az idősek az év minden napján érezzék a család, a társadalom megbecsülését.

Jó egészséget, tartalmas, boldog életet kívánunk minden kedves idős embertársunknak!

Fotók a galériában tekinthetők meg.

Fotók: Fűz László


1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     
11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     
21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     
31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     
41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     
51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     
61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     
71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     
81     82     83     84