Hajdúnánás Város logó
Köszöntjük Gabriella nevű látogatóinkat!
2017. december 12.
Hírek >> Aktuális hírek
ArchívumAz illegális hulladékégetés humán- és környezet-egészségügyi kockázatai

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 3.pont 4.§ értelmében „tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést okoz”.
Ebbe tevékenységi körbe tartozik az illegális hulladékégetés is.

Manapság nagyon sokan a takarékosság jegyében visszaállították a régi kályháikat, és fűtenek szénnel, fával és egyéb tüzelésre alkalmasnak vélt anyagokkal. A tendencia kissé visszafelé fordítja az időt, elfelejtve, hogy ezen anyagok égetésekor keletkező füst igen nagymértékben egészségkárosító lehet. Manapság szinte áttekinthetetlenül sokféle műanyagot használunk. Műanyag van a ruháinkban, a bútorainkban, a műszaki cikkeinkben, műanyaggal festjük, tapétázzuk falainkat, és műanyaggal csomagolunk. A fahulladékok nagy része különböző gyanta és lakk maradványok mellett faanyagvédő anyagokat – biocidokat – is tartalmazhat, amelyekből a nem tökéletes égés során szintén egészségkárosító anyagok szabadulnak fel. A műanyag zacskók, eldobható műanyag palackok képezik a háztartási hulladék legnagyobb részét. Az előállításukhoz sok energia és nyersanyag szükséges, hogy azután körülbelül 20 percig használjuk őket, majd rögvest a szemétbe dobjuk. A műanyagok hosszú idő alatt bomlanak le a természetben. Ha elégetjük őket, szennyezik a környezetet, és károsíthatják az egészségünket, rákkeltő, bőr- és szemirritációt okozó, a légző- és immunrendszert, és a vérképző szerveket súlyosan károsító vegyületetek szabadulnak fel.
A hulladékok égetésekor egyrészt számolhatunk az anyagi összetételből eredő káros anyag kibocsátással, másrészt azonban figyelembe kell venni a relatíve alacsony égetési hőmérsékletnél keletkező illetve felszabaduló káros melléktermékek jelenlétét is.
A háztartásokban illetve udvaron nyílt térben leggyakrabban elégetett anyagok a következők:

 • műanyag italcsomagolás és egyéb műanyaghulladék
 • textilipari hulladékok
 • import bálás használt ruha (ezt segélyezési céllal gyakran kapják meg szegény családok);
 • műgyantát, műanyagot, festéket tartalmazó farostlemez, rétegelt lemez, bútor és nyílászáró
 • gumiabroncs
 • kábelek
 • kerti hulladékok
 • papír hulladékok

Tovább

TÁJÉKOZTATÓ
a családtámogatási ellátások folyósításáról szóló hatósági bizonyítvány iránti kérelem
telefonon történő előterjesztéséről

Tájékoztatjuk kedves Ügyfeleinket, hogy a

Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság
a családtámogatási ellátásokra vonatkozó igazolás (hatósági bizonyítvány) iránti kérelmek

telefonon történő előterjesztésének lehetőségét kínálja ügyfelei számára1 ezzel a szolgáltatással is hozzájárulva a Magyar Állam ügyfélbarát közigazgatási rendszerének kiépítéséhez.

A telefonon előterjesztett kérelem fogadásával kapcsolatos információk:

 • Telefonálás előtt kérjük, szíveskedjen előkészíteni a társadalombiztosítási azonosító jelét tartalmazó hatósági igazolványát, vagy valamely TAJ-számát tartalmazó iratát!
 • Ezt követően szíveskedjen az (52) 516-328-as telefonszámot hívni (a telefonszám tartós foglaltsága esetén javasoljuk, hogy a késő délutáni órákban ismételje meg hívását)!
 • Munkatársunk bejelentkezése után röviden közölje, milyen ellátásról kíván igazolást (hatósági bizonyítványt) kérni (családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, fogyatékossági támogatás)!
 • Munkatársunk kérésére szíveskedjen bemondani a hatósági igazolványán szereplő TAJ-számát!
 • Következő lépésként személyes adatainak (név, születési idő, anyja neve) és lakcímének egyeztetése történik, mely adatokat munkatársunk kérdésére közölni szükséges.

Tovább

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK
A NYOLCADIKOS DIÁKOK RÉSZÉRE

A Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző Iskola és Kollégiumba
a 2012/2013-as tanévre az alábbi képzésekre várunk még jelentkezőket:

- gimnázium

 • 12 kód: 4 évfolyamos, emelt szintű oktatás német nyelvből – 3 fő.

- szakközépiskola

 • 21 kód: 4 évfolyamos, informatika szakmacsoportos alapozó oktatás – 9 fő,
 • 22 kód: 4 évfolyamos, gépészet szakmacsoportos alapozó oktatás  - 16 fő,
 • 23 kód: 4 évfolyamos, közgazdaság szakmacsoportos alapozó oktatás – 6 fő,
 • 24 kód: 4 évfolyamos, szociális szolgáltatások szakmacsoportos alapozó oktatás - 3 fő,
 • 25 kód: 4 évfolyamos, vendéglátás – idegenforgalom szakmacsoportos alapozó oktatás – 6 fő.

- szakiskola

 • 31. kód: „előrehozott” szakképzés, festő, díszítő, mázoló és tapétázó – 1 fő,
 • 36 kód: „előrehozott” szakképzés, szerkezetlakatos – 8 fő,
 • 38 kód: „előrehozott” szakképzés, bútorasztalos – 10 fő,
 • 40 kód: „előrehozott” szakképzés, női szabó – 6 fő,
 • 51. kód: építészet szakmacsoportos alapozó oktatás – 4 fő,
 • 53. kód: gépészet szakmacsoportos alapozó oktatás – 7 fő,
 • 54. kód: vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportos alapozó oktatás – 2 fő.

Az érdeklődők 2012. május 11-ig személyesen vagy telefonon (52/570-694) jelentkezhetnek a Hajdúnánás, Bocskai utca 29. szám alatti intézmény titkárságán.F E L H Í V Á S

Hajdúnánás Városi Önkormányzat – miután a településrendezési eszközök teljes körű felülvizsgálatáról döntött – a 122/2012 (III. 7.) számú Képviselő-testületi Határozattal jóváhagyta a város településfejlesztési koncepcióját, amely a http://www.hajdunanas.hu/koncepcio.pdf link alatt megtekinthető.

A településfejlesztési koncepció „a fejlesztés összehangolt magvalósulását biztosító és a településrendezést is megalapozni, a teljes közigazgatási területére kiterjedő, önkormányzati településfejlesztési döntéseket rendszerbe foglaló, önkormányzati határozattal elfogadott dokumentum, amely a település jövőbeni kialakulását tartalmazza.”

A dokumentum elfogadását követően megkezdődött a településrendezési eszközök közül a településszerkezeti terv ezzel párhuzamosan a szabályozási tervek és a helyi építési szabályzat felülvizsgálata.
A felülvizsgálat akkor lesz eredményes, ha ebben az érdekelt lakosság tevékenyen részt vesz, hiszen olyan döntések előkészítéséről van szó, melyekben – lényegileg – a helyi lakosság, vállalkozások, valamint a városban ingatlan tulajdonnal rendelkezők mindegyike érdekeltnek tekinthető.


Tovább

Felhívás közadakozásra!

Kedves Hajdúnánásiak!

Nyolcvanöt esztendeje annak, hogy elődeink méltó köztéri szoborral állítottak emléket az I. világháború 633 hősi halottjának, akiknek sírja a nagyvilág lett. A harcterekről csak emlékük térhetett haza, így jelképes sírjuk ez az emlékmű lett.

            A Hősök Szobra azonban nem csupán azoknak állít emléket, akik legszentebb kincsüket áldozták e hazáért, hanem egyben hajdú történelmünk bronzba öntött szimbóluma is. Ezt testesíti meg a Bocskai korabeli öltözetben álló öreg hajdú, aki a szabadság lobogóját kezében tartva lelkesíti az előtte álló fiatal utódot, akinek alakja azt jelképezi, hogy a késő unoka hű maradt ősei erényeihez.

            Ezt a páratlanul gazdag gondolatvilágú műalkotást Kalotai Ottó szobrászművész formálta szoborrá, s felállításának költségeit közadakozásból teremtették elő. Voltak, akik búzát adományoztak, mások pénzben rótták le kötelességüket. Az avatási ünnepség zokogó, hangosan síró közönség előtt 1927. október 16-án zajlott, s a szobor teljes költsége negyven vagon búza árát tette ki.

            Az eltelt nyolc évtized megviselte a műalkotást, melynek hibái miatt annak összeroskadásától is tartani lehet. A Kossuth szoborhoz hasonlóan ránk hárul tehát a feladat, hogy méltó állapotban hagyhassuk meg mi is utódainknak. Éppen ezért városunk képviselő-testülete a 2012. március 29-ei ülésén e felelősséget átérezve a műalkotás felújításáról határozott.

            Ennek költsége a talapzattól a szoborig 9 millió forintot tesz ki, amely most csupán másfél vagon búzának az árával lenne egyenlő, ám amint eleink, mi sem rendelkezünk ehhez elegendő anyagi erővel.

            Felhívjuk ezért a város nemes lelkű, ősei áldozataira emlékező lakosságát, hogy ki-ki anyagi erejéhez mérten járuljon hozzá a költségekhez, melyhez minisztériumi támogatást és önkormányzati önerőt egyaránt igénybe fogunk venni.

            A támogatók nevét megörökítjük, s az újraavatáskor az Összetartozás Emléknapján elhelyezzük majd a szobor talapzatában. Ezen túlmenően emléklapot is készíttetünk, rajta az 1926-ban készült emlékmű-terv festői változatával.


Tovább

Tájékoztató
a súlyos mozgáskorlátozott személyek gépjárműadó mentességéről 2012. évtől

Tisztelt Adózó!

 A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő – ideértve a nevelő-, mostoha-, vagy örökbefogadó szülőt is – egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13000 Ft erejéig illeti meg a mentesség.

A 2012. évben hatályos jogszabályok alapján az alábbiakról kívánjuk tájékoztatni:

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29.) Korm. Rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § a) pontja határozza meg a súlyos mozgáskorlátozott személy fogalmát. E szerint súlyos mozgáskorlátozott személy:


Tovább

Tájékoztatás a méltányosságból folyósított ápolási díjjal kapcsolatban

Az Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) 41. § (1) bekezdése értelmében ápolási díjra alanyi jogon jogosult a hozzátartozó - egyéb feltételek fennállása mellett -, ha állandó és tartós gondozásra szoruló

 • súlyosan fogyatékos, vagy
 • tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi.

A megállapított ápolási díjak költségeit 75 %-ban a központi költségvetés fedezi.

Az Szt. 43/B. § (1) bekezdése értelmében pedig a települési önkormányzat képviselő-testülete – rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén ápolási díjat állapíthat meg annak a hozzátartozónak is, aki a 18. évét betöltött, tartósan beteg személy ápolását végzi.

Ebben az esetben az ezzel kapcsolatos költségek teljes egészében az önkormányzatokat terhelik.


Tovább

Tisztelt Lakosság!

A Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén a természeti katasztrófák közül a legtöbb gondot a településeknek a belvíz és az árvíz, valamint az azokra való felkészülés okoz.

Legtöbbször nem katasztrófáról beszélünk, de az említett veszélyforrások nagy anyagi károkat okozhatnak, ha időben nem védekezünk és a megelőzésre nem fordítunk elég nagy hangsúlyt.

Kitelepítésre ritkán kerül sor, de az irányadó magatartási formákat mindenkinek ismerni kell és szükség esetén alkalmazni is. Tudni kell a riasztási jeleket, ismerni kell a településekről kivezető útvonalat egy-egy adott veszélyhelyzetben.

Mi a lakosság feladata árvíz idején?


Tovább

H I R D E T M É N Y 

A Hajdúnánási Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól
szóló

6/2012. (II. 29.)
Önkormányzati Rendeletét

K I H I R D E T E M !

Az önkormányzati rendelet a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Jegyzőjének irodájában (emelet 17. szoba), valamint a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjteményben hivatalos idő alatt megtekinthető.

Hajdúnánás, 2012. február 29.

 

                                                                                                      Dr. Kiss Imre
                                                                                                            jegyző

A rendelet megtekintéseTalajterhelési díj

Tisztelt Lakosság!

 Egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvény 234. §-a módosította a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12. § (39) bekezdésében foglaltakat, mely a talajterhelési díj egységdíjának mértékét a korábbi 120,-Ft/m3 helyett 1.200,-Ft/m3 összegben határozza meg.

A megváltozott mérték 2012. február 1-jétől már hatályos, így az ettől az időponttól keletkezett szennyvíz után magasabb díjat kell majd fizetni.

Hajdúnánás "érzékeny" besorolású terület, így a fizetendő összeg 1,5-ös szorzóval számítandó. Ez azt jelenti, hogy egy köbméter ivóvíz-fogyasztás után 1.800,- forint talajterhelési díjat kell majd fizetni.


Tovább
1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     
11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     
21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     
31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     
41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     
51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     
61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     
71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     
81     82     83     84