Hajdúnánás Városi Önkormányzat pályázatot hirdet közterület-felügyelői munkakör betöltésére
hajdunanas.hu | 2018.Jul.27. 15:02

 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

 

közterület-felügyelői

munkakör betöltésére.

 

 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1., illetve Hajdúnánás közigazgatási területe

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • a köztisztasági és a közterület rendjével kapcsolatos feladatok ellátása,
 • közterület-használati engedélyezési eljárások lefolytatása, közterület-használattal kapcsolatos feladatok, útlezárások engedélyezése,
 • városrendészeti feladatok ellátása,
 • belterületen gyommentesítéssel kapcsolatos feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                   

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • Felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati másodfokú szakképesítés, vagy
 • Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga.
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • B kategóriás jogosítvány.  

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 45/2012. (III. 20) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti fényképes önéletrajz
 • iskolai végzettséget, szakképesítéseket igazoló dokumentumok másolata
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. szeptember 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kiss Imre jegyző nyújt, az 52/381-411/104-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak Hajdúnánás Városi Önkormányzat címére történő megküldésével
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HAJ/13587-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázó(ka)t a jegyző hallgatja meg, ezt követően történik ügyintéző kinevezése. A kinevezési jogkör gyakorlója 6 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 05.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.hajdunanas.hu – 2018.07.27.
 • Hajdúnánási Újság – 2018.08.16.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartjuk.
Igény esetén önkormányzati szolgálati lakást biztosítunk.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018.08.01.

 

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

 

 

 

 

 

Galéria