Hajdúnánási Holding Zártkörűen Működő Részvénytárs

Hivatalos név: Hajdúnánási Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám
Postacím: 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám
Vezérigazgató: dr. Horváth Tibor Gergely
Vezérigazgató megbízási díja: 800.000,- Ft/hó
Főtevékenység: számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
Hajdúnánás Városi Önkormányzat részesedése 100%
Felügyelő bizottsági tagok:  Ötvös Attila, Bódi Judit, Csiszár Ferenc
  a felügyelőbizottság tagjai tevékenységüket javadalmazás nélkül látják el
Galéria