A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos

Adóügyek

Számlaszámok

Magánszemélyek kommunális adója 11738077-15372662-02820000
Építményadó 11738077-15372662-02440000
Vállalkozók kommunális adója 11738077-15372662-02990000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után 11738077-15372662-03090000
Idegenforgalmi adó építmény után 11738077-15372662-03160000
Helyi iparűzési adó 11738077-15372662-03540000
Gépjárműadó 11738077-15372662-08970000
Késedelmi pótlék 11738077-15372662-03780000
Bírság és végrehajtási költség 11738077-15372662-03610000
Egyéb bevételek 11738077-15372662-08800000
Idegen bevételek 11738077-15372662-04400000
Talajterhelési díj 11738077-15372662-03920000
Államigazgatási illeték beszedési szla. 11738077-15372662-03470000
Termőföld bérbead. szárm. jöv. adó. szla. 11738077-15372662-08660000
Szemétszállítási díj szla. 11738077-15372662-10080003
Helyi jövedéki adó 11738077-15372662-02130017
Települési adó 11738077-15372662-02130024
Mezőőri járulék 11738077-15372662-10070004

 

Letölthető nyomtatványok

 
Adatmódosító lap

 • Adatmódosító lap (ÁNYK-val kitölthető és ügyfélkapun beküldhető)


Adó- és értékbizonyítvány

Építményadó

 • Bevallás az építményadóról, Megállapodás, Kiegészítő lap (ÁNYK-val kitölthető és ügyfélkapun beküldhető) 

   

Gépjárműadó

 • Bevallás gépjárműadóról az önkormányzati adóhatósághoz (ÁNYK-val kitölthető és ügyfélkapun beküldhető)

Idegenforgalmi adó

 • Bevallás az idegenforgalmi adóról (ÁNYK-val kitölthető és ügyfélkapun beküldhető)
 • Adóbejelentkezési lap tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adóhoz (ÁNYK-val kitölthető és ügyfélkapun beküldhető)
 • Önellenőrzési lap beszedett tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adóról (ÁNYK-val kitölthető és ügyfélkapun beküldhető)


Iparűzési adó

 • Önellenőrzési lap az iparűzési adó helyesbítéséhez (ÁNYK-val kitölthető és ügyfélkapun beküldhető)
 • Nyilatkozat őstermelői tevékenységből származó bevételről (ÁNYK-val kitölthető és ügyfélkapun beküldhető)

 


Magánszemélyek kommunális adója

 • Bevallás a magánszemély kommunális adójáról, Megállapodás (ÁNYK-val kitölthető és ügyfélkapun beküldhető)


Szemétszállítási díj


Talajterhelési díj


Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója


Egyéb

 • Átvezetési kérelem adószámlán lévő túlfizetés rendezéséhez (ÁNYK-val kitölthető és ügyfélkapun beküldhető)
 • Kiutalási kérelem folyószámlán mutatkozó túlfizetés rendezéséhez (ÁNYK-val kitölthető és ügyfélkapun beküldhető)

 

Méltányosság

 • Méltányossági kérelem magánszemély részére (ÁNYK-val kitölthető és ügyfélkapun beküldhető)
 • Méltányossági kérelem gazdasági társaság vagy egyéb gazdálkodó szervezet részére (ÁNYK-val kitölthető és ügyfélkapun beküldhető)
 • Méltányossági kérelem egyéni vállalkozó részére (ÁNYK-val kitölthető és ügyfélkapun beküldhető)

 

Jövedéki adó

 • Bejelentés magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés tulajdonjogának megszerzéséről, valamint a bejelentett adatokban történt változásról (ÁNYK-val kitölthető és ügyfélkapun beküldhető)
 • Bevallás előállított magánfőző párlat után (ÁNYK-val kitölthető és ügyfélkapun beküldhető)

Települési adó

Mezőőri járulék

Galéria