Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületi ülés 2019. május 28. 13:00
hajdunanas.hu | 2019.May.21. 10:49

M E G H Í V Ó

 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján

2019. MÁJUS 28–ÁN KEDDEN – DU. 13,00 ÓRAI

kezdettel a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermébe   ö s s z e h í v o m .

 

Javasolt napirendi pontok:

1.) Polgármesteri jelentés
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Polgármesteri jelentés

2.) Előterjesztés a Hajdúnánási Holding Zrt. és tagvállalatai 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójáról, és a 2018. évi mérlegének jóváhagyásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Előt.-Holding beszámoló 2018

3.) Beszámoló a Hajdúnánás-Folyás-Tiszagyulaháza-Újtikos Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának munkájáról a Társulási megállapodásban foglaltak alapján
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Besz.-Önk. Társ. 2018. évi munkájáról

4.) Tájékoztató az önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Táj.-Gyermekvédelmi besz

5.) Előterjesztés a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum (4100 Berettyóújfalu, Eötvös utca 1.) intézményátszervezésére vonatkozó vélemény kéréséről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Előt.-BSzC Csiha Intézményátszer. vélem.

6.) Előterjesztés a Hajdúnánási Óvoda (4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104. szám) alapító okiratának módosításáról*
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

7.) Előterjesztés a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1. szám) társasági szerződésének módosításáról*
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

8.) Előterjesztés a Hajdúnánási Óvoda Digitális OkosJáték Óvodásoknak (DIOO) képességfejlesztő eszköz beszerzésének támogatásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Előt.-Óvoda DIOO támogatás biztosítása

9.) Előterjesztés a TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 azonosítószámú, „Magyar Szürkék Útja – kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében” című projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása – Portéka ház építése tárgyában indított közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozataláról*
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

10.) Előterjesztés a Hajdúnánás, külterület 047 helyrajzi számú út felújítása tárgyában indított közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozataláról *
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

11.) Előterjesztés a 2019. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt
pályázat benyújtásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Előt.-2019. évi önk. fejlesztések tám. kiírt pály.

12.) Előterjesztés Hajdúnánás Város víziközmű-rendszer 2019-2033. évi gördülő fejlesztési tervének jóváhagyásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Elöt.-Gördülő fejlesztési terv elfogadásáról

13.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás 5535 helyrajzi számú 5665 m2 alapterületű kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan telekhatárának rendezéséről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Előt.-Ingatlan telekhatár rendezés

14.) Előterjesztés a 4080 Hajdúnánás, Mártírok útja 14. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan helyiségbérleti szerződésének meghosszabbításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Előt.-Mártírok útja 14. sz. alatti önk. tul. ing. helyiségbérl. szerz. meghossz.

15.) Előterjesztés a 4080 Hajdúnánás, Ady Endre krt. 33. 3/11. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Előt.-Önk. tul. üres lakóingatlan értékesítése

16.) Előterjesztés önkormányzati tulajdonú üres, beköltözhető ingatlan forgalmi értékének jóváhagyásáról és vételárának megállapításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Előt. -Önk. ing. forg. ért. jóváh. és vételár megállapítása Bocskai u. 3-7. C. 3.em.3.

17.) Előterjesztés lakás pályázatra meghirdetett önkormányzati tulajdonú lakás szociális jelleggel történő bérbeadásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

18.) Előterjesztés határozott időtartamra, szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások bérleti szerződésének meghosszabbításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

19.) Körkérdés

 

Az elõterjesztéseket mellékletekkel együtt egyben zip formátumban letöltheti innen.

 

 

Hajdúnánás, 2019. május 20.

 

 

 

Szólláth Tibor
polgármester

Galéria