Pályázati hirdetmény költségvetési ügyintéző álláshely betöltésére
hajdunanas.hu | 2018.Jun.27. 15:16

 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Jegyzője

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

 

a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Tiszagyulaházai Kirendeltsége

költségvetési ügyintéző

álláshelyének betöltésére.

 

 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű, 1 éves időtartamú közszolgálati jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4097 Tiszagyulaháza, Kossuth u. 73.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A költségvetés tervezésével, költségvetési beszámolókkal, jelentésekkel, előirányzat nyilvántartással, állami támogatások igénylésével, önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos feladat- és hatáskörök ellátása, házipénztár kezelése.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés; vagy
 • Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • felhasználói szintű számítógépes ismeret

 

A pályázat elbírálása szempontjából előnyt jelent az államháztartási mérlegképes könyvelő szakképesítés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 45/2012. (III. 20) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti fényképes önéletrajz
 • iskolai végzettséget, szakképesítéseket igazoló dokumentumok másolata
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. augusztus 01. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kiss Imre jegyző nyújt, az
52/381-411/104-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HAJ/12592-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: költségvetési ügyintéző.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázó(ka)t a jegyző hallgatja meg, ezt követően történik a jegyző döntése alapján
- a Tiszagyulaháza Község Önkormányzata polgármesterének egyetértésével - az ügyintéző kinevezése. A kinevezési jogkör gyakorlója 6 hónap próbaidőt köt ki.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.hajdunanas.hu – 2018. június 27.
 • Hajdúnánási Újság – 2018. július 05.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartjuk.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 02.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

 

 

 

Galéria